Nawigacja

Książki

W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej

W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej, red. Jacek Kloczkowski, Filip Musiał, Kraków 2009, 368 s.

Książka jest antologią tekstów antykomunistycznych z okresu II Rzeczypospolitej. Wybór ukazuje wszechstronną krytykę komunizmu jako ideologii, filozofii oraz systemu sprawowania władzy. Tom ukazał się w serii wydawniczej Ośrodka Myśli Politycznej „Polskie tradycje intelektualne”.

Na pytanie, czym był antykomunizm w II Rzeczpospolitej, odpowiedzieć można krótko – racją stanu. W czasie, gdy Polska podnosiła się z rozbiorowego upadku, Rosję ogarnęła bolszewicka rewolta. Komunizm – dotąd utopijne marzenie głównie zachodnioeuropejskich myślicieli – stawał się na oczach Europy praktyką rosyjskich rewolucjonistów. Bolszewickie państwo, dążące do zaszczepienia komunizmu na całym kontynencie, szybko zaczęło spoglądać w stronę Polski. Odzyskana po ponad wieku niewoli niepodległość Rzeczypospolitej znalazła się w niebezpieczeństwie.

W tomie zamieszczono fragmenty dzieł kilkudziesięciu wybitnych osobistości życia publicznego II RP, bowiem krytyka komunizmu w dobie XX-lecia międzywojennego była wszechstronna. Podejmowali ją ekonomiści – Adam Heydel, Adam Krzyżanowski, Ferdynand Zweig, teoretycy prawa – Ignacy Czuma, Stanisław Kutrzeba, Władysław Leopold Jaworski, duchowni Kościoła katolickiego – kard. August Hlond, ks. Józef Pastuszka, bp Jan Stepa, abp Józef Teodorowicz, ks. Stefan Wyszyński, filozofowie – Jerzy Braun, Jan Karol Kochanowski, socjologowie – Florian Znaniecki, Ludwik Kulczycki, przedstawiciele polskiej szkoły sowietologicznej – Wiktor Sukiennicki, Stanisław Swianiewicz, publicyści – Artur Śliwiński, Jan Berson, Stanisław Mackiewicz, a nawet lekarze – Napoleon Cybulski. Głos zabierali także działacze wszystkich ważniejszych stronnictw politycznych. Wnikliwe krytyczne analizy pisali socjaliści, chcący zamanifestować odrębność swej doktryny od komunizmu: Ignacy Daszyński, Bolesław Limanowski, Mieczysław Niedziałkowski, Leon Wasilewski. Dużo uwagi złowrogiej idei i jej wcielaniu w życie w Sowietach poświęcali endecy: Roman Dmowski, Zygmunt Wasilewski, Stanisław Grabski, Bohdan Wasiutyński. Była ona konsekwentnie krytykowana przez konserwatystów i liberałów. Nie milczeli i piłsudczycy, na czele z samym Józefem Piłsudskim – zdeklarowanym antykomunistą.


Dystrybucja:
Księgarnia internetowa www.ipn.poczytaj.pl

Ośrodek Myśli Politycznej
omp@omp.org.pl
tel./faks. 012 632 33 62, 632 33 82
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry