Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Nowogródzki Okręg AK w dokumentach

Nowogródzki Okręg AK w dokumentach, wybrał i opracował Kazimierz Krajewski, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2009, 592 s. (seria „Dopalanie Kresów”, t. 1)

Książka otwiera nowy cykl wydawniczy warszawskiego oddziału IPN, zatytułowany „Dopalanie Kresów”, poświęcony polskiej działalności niepodległościowej na północno-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. W dalszej kolejności przygotowywane są tomy poświęcone Ziemi Grodzieńskiej (powiaty Grodno i Wołkowysk) oraz województwu wileńskiemu. W niniejszym tomie zaprezentowane zostały dokumenty wytworzone przez struktury AK różnego szczebla, działające na Ziemi Mickiewicza. Szczególne znaczenie mają dokumenty Komendy Okręgu AK Nowogródek, powstałe w latach 1943–1944. Wymieniają one nazwiska blisko dwóch tysięcy kresowych obrońców niepodległości Polski i całości jej granic, przy czym w wielu przypadkach jest to jedyna wzmianka na temat tych ludzi, często znanych tylko z pseudonimu i organizacyjnego przydziału, poległych w walce z okupantem niemieckim lub sowieckim. Dokumenty te stają się więc jedynym świadectwem istnienia i zarazem swego rodzaju pomnikiem żołnierzy Polski Podziemnej, poległych na „straconych posterunkach” – na Ziemiach Utraconych.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry