Nawigacja

Książki

Protokoły posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju, część 1: 1939–1941

Protokoły posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju, część 1: 1939–1941, oprac. i red. Waldemar Grabowski, Warszawa 2008, 647 s. (seria „Polskie Państwo Podziemne w dokumentach”, tom 1)

Niniejszy tom otwiera nową serię wydawniczą Instytutu Pamięci Narodowej – „Polskie Państwo Podziemne w dokumentach”.

Prace koncepcyjne nad kształtem konspiracji w okupowanych kraju podjęto już we wrześniu 1939 r., a 8 listopada decyzją Rady Ministrów powołano Komitet Ministrów dla Spraw Kraju, w którego pierwszym składzie znaleźli się: gen. Kazimierz Sosnkowski – jako przewodniczący, gen. Marian Kukiel – pierwszy zastępca ministra spraw wojskowych oraz ministrowie: Aleksander Ładoś, Marian Seyda, Jan Stańczyk.

W publikowanych dokumentach znajdujemy wszechstronny obraz działalności komitetu, dowiadujemy się o procesie podejmowania decyzji dotyczących organizacji konspiracji w okupowanym kraju, ale także możemy prześledzić starania polskich władz we Francji i Wielkiej Brytanii, dotyczące pomocy materialnej dla społeczeństwa polskiego.

Obecnie publikowany tom stanowi zaledwie część pierwszą całości przedsięwzięcia, obejmującą lata 1939–1941. Zamierzeniem bowiem jest zebranie i opublikowanie wszystkich protokołów posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju z lat 1939–1945.
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry