Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939–1945

Maria Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939–1945, Rzeszów 2008, 480 s.

Książka dr Marii Dębowskiej prezentuje obraz Kościoła katolickiego w diecezji łuckiej w okresie II wojny światowej. Autorka skoncentrowała się na dwóch zasadniczych zagadnieniach, które stanowią dwie części pracy. Pierwsza została poświęcona aspektom organizacyjnym. Zaprezentowano tu warunki społeczno-polityczne obowiązujące na Wołyniu podczas zmieniających się okupacji sowieckiej i niemieckiej, funkcjonowanie centralnych urzędów i instytucji diecezji łuckiej oraz sylwetki duchownych. W drugiej części pracy, zatytułowanej „Płaszczyzna religijna i społeczna”, ukazana została działalność duszpasterska prowadzona podczas okupacji w diecezjach: łuckiej oraz żytomierskiej i kamienieckiej. Zaprezentowano praktyki religijne wypełniane przez wiernych podczas wojny. Przedstawiono również działalność niepodległościową duchowieństwa polskiego na Wołyniu.

Zasadniczą bazę źródłową stanowią dokumenty o proweniencji kościelnej. Powstawaniu pracy towarzyszyła więc szeroka kwerenda w archiwach archidiecezjalnych i zbiorach zgromadzeń zakonnych. Autorka skorzystała także z zasobów Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake w USA i Instytutu Pamięci Narodowej.
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry