Nawigacja

Książki

Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956

Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. Sławomir Poleszak, Warszawa–Lublin 2008, 308 s. (seria „Konferencje”, t. 35)

Niniejszy tom poświęcony jest dziejom polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944–1956 i stanowi próbę podsumowania badań prowadzonych od 1989 r. Nakreślono w nim dokładny obraz polskiej konspiracji powojennej, zestawiając go z ruchami antykomunistycznymi w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co pozwoliło na dokonanie bardzo ciekawych porównań zjawiska występującego w Polsce z analogicznymi w krajach nadbałtyckich, na Ukrainie, Białorusi oraz w Czechosłowacji

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry