Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 2

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 2, pod red. Łukasza Kamińskiego, Warszawa 2007, 730 s. (seria „Dokumenty”, t. 20)

Dyskusja nad okolicznościami wprowadzenia stanu wojennego w Poslce koncentruje się wokół dwóch zagadnień: po pierwsze, czy komuniści i „Solidarność” mogli współistnieć, czy też konfrontacja była nieuchronna, a po wtóre, czy w latach 1980–1981 istniała rzeczywista groźba interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Polsce.

Na nowy tor może tę dyskusję skierować wybór dokumentów wytworzonych przez struktury partii komunistycznych, wojska, aparatu bezpieczeństwa oraz resortów spraw zagranicznych państw bloku wschodniego. Publikowane w tym tomie źródła pozwalają poznać postawy przywódców „bratnich krajów” wobec kryzysu w PRL oraz reakcje ich mieszkańców na wydarzenia w Polsce, a także międzynarodowe uwarunkowania wprowadzenia stanu wojennego.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry