Nawigacja

Książki

Po ziemi naszej roześlem harcerzy

Po ziemi naszej roześlem harcerzy... Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2007, 368 s.

Książka pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ukazała się w serii oddziałowej katowickiego oddziału IPN. Jest ona pokłosiem konferencji „Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku 1918–2006”, która odbyła się w dniach 28–29 listopada 2006 r., a została zorganizowana przez Oddział IPN w Katowicach wraz z Biblioteką Śląską. W publikacji zawierającej artykuły, wspomnienia i głosy w dyskusji starano się ukazać różnorodne aspekty dziejów śląskiego harcerstwa, począwszy od powstań śląskich, plebiscytu, przez konspirację w okresie wojny oraz losy w PRL-u aż po chwilę obecną. Zamierzeniem autorów nie było stworzenie monografii, lecz ukazanie roli, jaką odgrywało i odgrywa harcerstwo w życiu narodowym i społecznym Śląska.

Książka jest podzielona na trzy części. Część pierwsza zawiera artykuły i rozprawy wygłoszone na konferencji. Obejmują one okres powstań i plebiscytu na Śląsku, charakterystykę działalności Śląskiej Chorągwi Harcerzy w dwudziestoleciu międzywojennym, wrzesień 1939 roku oraz konspirację harcerską z lat drugiej wojny światowej.

Druga część książki składa się ze wspomnień byłych harcerzy. Niektóre z nich wygłoszone zostały na konferencji. I wreszcie trzecia część książki. Ta najważniejsza. Jest ona zapisem autentycznej dyskusji, jaka zaistniała podczas trwania konferencji. Zawiera wiele ważnych informacji, świadectw i znakomicie oddaje atmosferę spotkania.


Dystrybucja

Studio NOA
ul. Emerytalna 17c/48
40-729 KATOWICE
tel./fax: (032) 252 76 62 
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry