Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981

Grzegorz Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006, 355 s. (seria „Monografie”, t. 29)

Prezentujemy pierwszą monografię Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (1977–1981), największego obok Komitetu Obrony Robotników środowiska opozycji demokratycznej w PRL w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Dotychczas dzieje ROPCiO pomimo swej złożoności nie wzbudzały większego zainteresowania historyków. Niniejsza książka, oparta na bogatym i różnorodnym materiale źródłowym, przybliża więc zapomniane, w niewielkim stopniu obecne dziś w świadomości zbiorowej Polaków, skomplikowane losy jego uczestników.

Spis treści:

1. Geneza
• Sytuacja polityczno-gospodarcza Polski 1971–1977
2. Od założenia do rozłamu
• Proklamacja Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
• Od założenia do I Spotkania Ogólnopolskiego
• Między I a II Spotkaniem Ogólnopolskim
• Kształtowanie się środowisk lokalnych Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
• Miedzy II a III Spotkanie Ogólnopolskim
3.Rozłam
• III Spotkanie Ogólnopolskie w Zalesiu Górnym – przebieg i konsekwencje
• Formy działalności Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w drugiej połowie 1978 roku
• Zespoły Inicjatywy Obywatelskiej i próby zwołania spotkania ogólnopolskiego
4. Od rozłamu do letnich strajków 1980 roku
• Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w pierwszej połowie 1979 roku
• Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w drugiej połowie 1979 roku
• Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w pierwszej połowie 1980 roku
• Prasa styczeń 1979 – czerwiec 1980
5. Od letnich strajków 1980 roku do stanu wojennego
• Strajki lipcowo-sierpniowe i ich polityczne konsekwencje
• Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (Rada Sygnatariuszy) lipiec 1980 – grudzień 1981
• Ruch Wolnych Demokratów, Ruch Młodej Polski, Konfederacja Polski Niepodległej lipiec 1980 – grudzień 1981
6. Założenia programowe
• Położenie geopolityczne Polski i problem niepodległości
• Diagnoza otaczającej rzeczywistości
• Człowiek i naród
• Propozycje reform społeczno-politycznych i gospodarczych
• Podsumowanie
Zakończenie
Summary
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry