Nawigacja

Książki

KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej

Jan Józef Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp Andrzej Friszke, opracowanie przypisów: Grzegorz Waligóra, Jan Tomasz Lipski, Warszawa 2006, 645 s. (seria „Relacje i wspomnienia”, t. 10)

Komitet Obrony Robotników powstał, by udzielać pomocy ludziom brutalnie represjonowanym przez władze po robotniczych protestach w czerwcu 1976 r. Skupiał przedstawicieli różnych pokoleń, często o odmiennych przekonaniach – łączył ich jednak zdecydowany sprzeciw wobec łamania prawa przez organy władzy.

Wydana po raz pierwszy w 1983 r. książka Jana Józefa Lipskiego jest nie tylko kronikarskim zapisem kolejnych działań rodzącej się opozycji demokratycznej i kontrakcji władz, ale utrwaliła też atmosferę tamtych obfitujących w wydarzenia dni.

Spis treści

• Andrzej Friszke – „Jan Józef Lipski – szkic biografii”
• Nota edytorska
• Jan Józef Lipski – KOR
• Wstęp
• Rozdział I – „Prehistoria KOR-u”
• Rozdział II – „Wydarzenia czerwcowe”
• Rozdział III – „Powstanie Komitetu Obrony Robotników”
• Rozdział IV – „Etos Komitetu Obrony Robotników”
• Rozdział V – „Od początku KOR-u do śmierci Pyjasa (lipiec 1976 – maj 1977)”
• Rozdział VI – „Od śmierci Dyjasa do przekształcenia się KOR-u w KSS „KOR”
• Rozdział VII – „Od przekształcenia się KOR-u do powstania Wolnych Związków Zawodowych (wrzesień 1977 – marzec/kwiecień 1978)”
• Rozdział VIII – „Od powstania KZ WZZ do pielgrzymki polskiej Jana Pawła II (kwiecień 1978 – czerwiec 1979)”
• Rozdział IX – „Od wizyty Jana Pawła II do podpisania porozumienia w Gdańsku (czerwiec 1979 – sierpień 1980)
• Rozdział X – „Od porozumienia Gdańskiego do rozwiązania się KOR-u” (wrzesień 1980 – wrzesień 1981)”
• Post scriptum
• Załączniki
• Wykaz skrótów
• Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry