Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN

Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 1, pod red. Przemysława Piątka, Warszawa 2006, s. 138 (seria „Materiały pomocnicze IPN”, t. 9)

Opracowania i dokumenty zamieszczone w niniejszym zbiorze są efektem kilkuletniej pracy prokuratorów Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i dotyczą najważniejszych problemów z zakresu prawa karnego i materialnego i procesowego mającego zastosowanie w sprawach prowadzonych przez pion śledczy IPN. Obok artykułów i jednej glosy w zbiorze zamieszczono fragmenty dokumentów, głównie decyzji procesowych, odnoszących się do zagadnień związanych ze zbrodniczą rolą obozów w okresie okupacji niemieckiej i w pierwszej dekadzie PRL.

Spis treści:

Wstęp
Wykaz skrótów
I. Prawo karne materialne
• Lucyna Rączy – Zbrodnie sądowe sędziów i prokuratorów – wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
• Izabela Niezgoda – Pojęcie zbrodni nazistowskich w prawie karnym. Kwalifikacja prawna i aspekty prowadzonych postępowań karnych
• Przemysław Piątek – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2003 roku sygn. II AKa 298/02
• Robert Kopydłowski – Pojęcie zbrodni komunistycznej z uwzględnieniem problemu czynu zabronionego popełnionego przez funkcjonariusza państwa komunistycznego, niemotywowanego szczególnym zamiarem np. represji z powodów politycznych
• Ewa Koj, Przemysław Piątek – Zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z zastosowaniem ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii w sprawach karnych prowadzonych przez IPN
II. Prawo karne procesowe
• Dariusz Wituszko – Wpływ immunitetu na odpowiedzialność karną sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe z uwzględnieniem aspektów praktycznych wynikających z prowadzonych postępowań
• Ida Marcinkiewicz – Wykładnia art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
• Grzegorz Malisiewicz – Podstawy prawne pozyskiwania dowodów przestępstwa przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej w drodze przesłuchania sprawcy czynu zabronionego w charakterze świadka koronnego
• Lucjan Nowakowski, Robert Kopydłowski – Analiza wybranych przepisów regulujących funkcjonowanie pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej
III. Varia
• Radosław Ignatiew – Kryminalistyczne aspekty działań zmierzających do ustalenia miejsc pochówku ofiar zbrodni dokonanej w dniu 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem
• Ida Marcinkiewicz, Przemysław Piątek – Obozy jako narzędzia represji w czasie okupacji oraz w pierwszej dekadzie PRL w śledztwach Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wybrane dokumenty

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry