Nawigacja

Książki

Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944–1956

Dariusz Iwaneczko, Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944–1956, Rzeszów 2004, s. 122 (seria „Studia i materiały”, t. 7)

 Prezentowane opracowanie, wydane w serii „Studia i Materiały”, przedstawia dzieje powiatowego aparatu bezpieczeństwa w Przemyślu od jego utworzenia w 1944 r. do reorganizacji dokonanej w 1956 r. Autor opisuje zachodzące w tym czasie zmiany strukturalne, skład personalny, sylwetki osób tworzących UB w Przemyślu, ze szczególnym uwzględnieniem kadry kierowniczej, a także poziom wykształcenia i dyscypliny oraz stan moralny funkcjonariuszy. W opracowaniu znalazła się ponadto charakterystyka sieci agenturalnej przemyskiego aparatu bezpieczeństwa. Istotną część pracy stanowi opis metod i kierunków działań podejmowanych przez UB wobec różnych środowisk i grup społecznych: polskiego podziemia niepodległościowego, legalnej opozycji, Kościoła, a także podziemia ukraińskiego i środowisk wiejskich.
Autor korzystał przede wszystkim z zasobów archiwalnych rzeszowskiego Oddziału IPN, ale także z opracowań historyków resortu bezpieczeństwa i z dorobku badawczego historyków rzeszowskich. Praca Dariusza Iwaneczki jest pierwszą próbą naukowego, całościowego przedstawienia działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (późniejszego Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego) w Przemyślu w latach 1944-1956, a zarazem ukazania jego wkładu w proces instalacji, utrwalania i ochrony porządku komunistycznego w Polsce. Istotnym uzupełnieniem zasadniczej treści są: wykaz skrótów, indeks nazwisk i pseudonimów, bibliografia oraz lista pracowników PUBP/PUds.BP w Przemyślu zatrudnionych w okresie, który obejmuje książka.Spis treści:

 • Od autora
 • Organizacja PUBP w Przemyślu i pierwszy okres działalności
 • Zmiany strukturalne i personalne w latach 1945–1956
 • Funkcjonariusze
 • Agentura
 • Referat Śledczy
 • Kierunki działań operacyjno-śledczych
  • Polskie podziemie niepodległościowe
  • Referendum, wybory i likwidacja jawnej opozycji
  • Działania przeciwko podziemiu ukraińskiemu
  • Działania wobec Kościoła katolickiego i innych wyznań
  • Działania wobec środowisk wiejskich
  • Działania w zakresie ochrony operacyjnej gospodarki
  • Inne dziedziny życia społecznego pozostające w zainteresowaniu UB
 • Zakończenie
 • Aneks: Lista pracowników PUBP/PUds.BP w Przemyślu zatrudnionych w latach 1944–1956
 • Wykaz skrótów
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk i pseudonimów

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry