Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981–1988

Adam Strzembosz, Maria Stanowska, Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981–1988, Warszawa 2005, s. 340 (seria „Monografie”, t. 16)

Głównym przedmiotem zainteresowania autorów pracy jest orzecznictwo sądów warszawskich w sprawach karnych o charakterze politycznym od grudnia 1981 r. do grudnia 1988 r. Autorzy skupili się więc nie tylko na działaniu aparatu sprawiedliwości PRL w stanie wojennym, lecz także pokazali, jak pewne instytucje i rozwiązania prawne trwały do końca systemu komunistycznego w Polsce.
W książce przedstawiono wyniki żmudnych badań, przeprowadzonych nie tylko na podstawie aktów oskarżenia i wyroków, lecz także całej dokumentacji sądowej. Wskazują one na znaczące zróżnicowanie postaw sędziów – od wielkiej odwagi do skrajnego oportunizmu.

Spis treści:

Wstęp – Adam Strzembosz

Część I
1. Sądownictwo w Polsce w latach 1956-1979 – Adam Strzembosz
2. Sądownictwo polskie u początków „Solidarności”, w stanie wojennym i w okresie poprzedzającym przełom w 1989 roku – Adam Strzembosz
3. Sądownictwo warszawskie po 13 grudnia 1981 roku, w okresie brutalnej walki z opozycją polityczną – Adam Strzembosz
Część II
4. Przestępstwa polityczne w orzecznictwie warszawskich sądów powszechnych i wojskowych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku – Maria Stanowska
• Przestępstwa i wykroczenia polityczne w sądach warszawskich – ujęcie statystyczne
• Kwalifikacja prawna przestępstw politycznych
• Postępowanie doraźne
• Postępowanie w sprawach o wykroczenia
• Przebieg postępowania i orzeczenia wydane w poszczególnych sądach
• Postępowanie odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia prowadzone w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku
• Postępowanie nadzwyczajnorewizyjne w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku
• Niektóre negatywne skutki postępowań karnych z lat osiemdziesiątych
• Postępowania rehabilitacyjne
5. Postawy sędziów i prokuratorów w procesach politycznych z lat osiemdziesiątych – Maria Stanowska
Część III
6. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej – Adam Strzembosz
7. Odpowiedzialność sędziów za uprzednie działania w komunistycznym aparacie represji – Adam Strzembosz

Zakończenie – Maria Stanowska, Adam Strzembosz
Posłowie – Adam Strzembosz
Sumary
Wykaz przywoływanych aktów prawnych
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry