Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Rok pierwszy. Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944 – czerwiec 1945)

Rok pierwszy. Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944 – czerwiec 1945), pod red. Leszka Pietrzaka, Sławomira Poleszaka, Rafała Wnuka i Mariusza Zajączkowskiego, Warszawa 2004, s. 451 (seria „Dokumenty”, t. 12)

Niniejszy tom opisuje proces powstawania i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie w pierwszym roku jego istnienia. Był to okres szczególny dla tego regionu – „kiedy Lublin był Warszawą”, jak określała historiografia komunistyczna. Publikowane dokumenty – rozkazy, instrukcje, zarządzenia MBP i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie oraz raporty i sprawozdania jednostek terenowych – prezentują bezwzględne metody zdobywania władzy przez komunistów i podporządkowania społeczeństwa polskiego, ukazują także kluczową rolę Sowietów w formowaniu „polskiego” aparatu bezpieczeństwa.
Prezentowane w tomie dokumenty przechowywane są w Archiwum Oddziału IPN w Lublinie. Nie były one dotychczas publikowane z pełnym aparatem naukowym. Wyjątkiem jest „Manifest PKWN”. Mimo tego, że był on wielokrotnie prezentowany w wydawnictwach naukowych, wydaje się celowe zamieszczenie go i w tym tomie. „Manifest” stanowił podwalinę „nowych porządków” zaprowadzonych w Polsce przez komunistów, a wybrane przez zespół redakcyjny dokumenty ukazują metody i okoliczności, w jakich wprowadzono w życie zawarte w nim idee.
Dokumenty podane zostały w układzie rzeczowo-chronologicznym, w pięciu blokach tematycznych:
– „Akt założycielski”
– „Rozkazy personalne”
– „Akta normatywne”
– „Sprawozdania i raporty”
– Stenogramy z odpraw”
Głównym celem prezentacji tego zbioru dokumentów jest przybliżenie czytelnikowi okoliczności powstawania aparatu represji w Polsce i metod jego działania w pierwszym roku istnienia. Zespół redakcyjny ma nadzieję, że zapełni on kolejną lukę w historiografii i stanie się pomocny w dalszych pogłębionych badaniach nad powojenną historią Polski.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry