Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 2 (1956–1989)

Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 2 (1956–1989), pod redakcją Janusza Gmitruka i Zbigniewa Nawrockiego, Warszawa 2004, s. 331

Informacja o dystrybucji książki w rzeszowskim oddziale IPN

Prezentowany tom zawiera materiały z konferencji naukowej „Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956–1989”, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 27–28 listopada 2003 r.

Informacja o dystrybucji książki w rzeszowskim oddziale IPN

Spis treści

 • Grzegorz Miernik – Dekolektywizacja wsi w Polsce w latach 1956–1957
 • Tomasz Bereza – Rozpad spółdzielni produkcyjnych na terenie województwa rzeszowskiego w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa
 • Franciszek Gryciuk – Tajne i jawne formy kolektywizacji wsi w latach 1956-1989
 • Stefan Lewandowski – Formy dyskryminacji i metody ograniczania aktywności chłopów przez komunistów w latach 1956-1990
 • Stanisław Stępka – Chłopi w polityce Władysława Gomułki 1956-1970
 • Łukasz Kamiński – Postawy chłopów w okresie rządów Władysława Gomułki
 • Tomasz Rochatka – Nastroje mieszkańców wsi w województwie poznańskim po październiku 1956 r.
 • Bolesław Dereń – Aparat bezpieczeństwa wobec niezależnych ludowców krakowskich w latach 1957-1970
 • Janusz Gmitruk – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1949-1989. Formy dyskryminacji i ograniczenia aktywności ludowców
 • Krzysztof Kaczmarski – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec tzw. prawicy ludowej na terenie województwa rzeszowskiego po październiku 1956 r.
 • Stanisław Jankowiak – Zwalczanie „prawicy” w ruchu ludowym w Wielkopolsce w okresie 1956-1960
 • Mateusz Szpytma – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1955-1957 w materiałach krakowskiej bezpieki
 • Małgorzata Choma-Jusińska – Powstanie i działalność Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Władze partyjne i Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu
 • Dariusz Iwaneczko – Od Ustrzyk Dolnych do stanu wojennego. Wybrane działania operacyjne SB wobec „Solidarności” rolniczej w Polsce południowo-wschodniej 1980-1981
 • Antoni Kura – NSZZ RI „Solidarność” w województwie tarnowskim 1980-1989 w świetle niektórych dokumentów i relacji
 • Dariusz Jarosz – Czy tylko represje? O nowy paradygmat badan nad stosunkami między władzą i chłopami w PRL
 • Dyskusja panelowa „Niezależny i oficjalny ruch ludowy w latach 1976-1989”

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry