Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989

Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989, pod red. Stanisława A. Bogaczewicza i Sylwii Krzyżanowskiej, Wrocław 2004, s. 225 (seria „Studia i materiały”, t. 4)

Niniejsza publikacja zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Wpisuje się ona w nurt badań podejmowanych przez IPN dotyczących różnorodnych form represji wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1945–1989. Prezentuje sytuację i znaczenie oraz doświadczenia Kościoła katolickiego w naszym kraju w okresie rządów komunistycznych – na przykładzie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, z uwzględnieniem ich specyfiki.Spis treści:

 • Tomasz Balbus – „»Obiekty« działań operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa na terenie Administratury Apostolskiej Dolnego Śląska”
 • Ks. Józef Swastek – „Działalność pastoralna księdza infułata dr. Karola Milika, administratora apostolskiego Dolnego Śląska (1945–1951)”
 • Krzysztof Szwagrzyk – „Księża przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu (1946–1951)”
 • Sylwia Krzyżanowka – „Ksiądz Tomasz Sapeta (1876–1950) – ofiara represji komunistycznych na Dolnym Śląsku”
 • Stanisław A. Bogaczewicz – „Sprawa księży z parafii Wrocław-Psie Pole jako przykład stalinowskich represji wobec Kościoła”
 • Bp. Jan Kopiec – „Wysiedlenie duchowieństwa katolickiego z Opolszczyzny w 1954 roku”
 • Łukasz Kamiński – „Kościół w dokumentach KW PZPR we Wrocławiu (1949–1956). Rekonesans archiwalny”
 • Ks. Antoni Kiełbasa SDS – „Represje wobec salwatorianów na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956”
 • Ks. Józef Pater – „Władze PRL wobec ordynariusza wrocławskiego kardynała Bolesława Kominka w latach 1956–1974”
 • Katarzyna Stróżyna – „Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Reakcje władz w świetle dokumentów partyjnych i materiałów Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu”
 • Marek Stojko – „Przygotowania Służby Bezpieczeństwa do obchodów milenijnych na Dolnym Śląsku”
 • Paweł Piotrowski – „Służba wojskowa kleryków na przykładzie 56. Batalionu Ratownictwa Terenowego w Brzegu (1966–1980)”
 • Monika Kała – „Formy administracyjnego zwalczania Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej”
 • Ks. Piotr Nitecki – „Społeczno-polityczne uwarunkowania represji wobec duchowieństwa katolickiego na przykładzie zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki”

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry