Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945

Waldemar Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 717 (seria „Monografie”, t. 7)

Książka ta, powstała w wyniku długoletnich badań historycznych, jest próbą całościowego przedstawienia działalności tajnej administracji w okupowanej Polsce. W kolejnych rozdziałach ukazano poszczególne komórki organizacyjne Delegatury Rządu RP na Kraj, tak szczebla centralnego, jak okręgowego i powiatowego, szeroko omówiono także zagadnienie łączności kurierskiej i radiowej pomiędzy rządem RP w Paryżu, następnie w Londynie, a jego przedstawicielstwem w kraju. Autor położył szczególny nacisk na przywrócenie pamięci zbiorowej o wielu dotąd bezimiennych pracownikach Delegatury. W tym zakresie wykorzystano w dużym stopniu materiały operacyjne MBP. 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry