Nawigacja

Książki

Propaganda w PRL – wybrane problemy

Propaganda w PRL – wybrane problemy, pod red. Piotra Semkowa, Gdańsk 2004, s. 104 (seria „Konferencje”, t. 18)

Nakład wyczerpany

W październiku 2002 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański zorganizowały konferencję „Propaganda PRL”. Autorzy referatów przedstawili wieloaspektowość działań propagandy w powojennej Polsce i jej dzisiejszych reperkusji. Dokonali też analizy działań aparatu propagandowego komunistycznego państwa i jego roli w kreowaniu rzeczywistości. Podjęli także próbę odpowiedzi na pytanie, jak dalece w świadomości Polaków zakorzeniły się tworzone przez peerelowską propagandę stereotypy i mity.

Spis treści

  • Wstęp – Piotr Semków
  • Łukasz Kamiński – Struktury propagandy w PRL
  • Wiktor Pepliński – Cenzura jako instrument propagandy PRL
  • Marcin Zaremba – Propaganda sukcesu. Dekada Gierka
  • Jerzy Eisler – „Polskie miesiące” – działania propagandowe w okresie przesileń politycznych w PRL
  • Barbara Okoniewska – Oblicze propagandowe „Przeglądu Technicznego” w latach realizacji planu sześcioletniego (1950–1955)
  • Jacek Z. Sawicki – Wymazać pamięć powstania. Kilka uwag o stosunku propagandy PRL do powstania warszawskiego
  • Piotr Niwiński – Obraz antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej w propagandzie PRL
  • Sławomir Cenckiewicz – Polonia amerykańska w propagandzie PRL (wybrane aspekty). Przyczynek do studiów nad polityką PRL wobec Polonii amerykańskiej
  • Grzegorz Berendt – Cele, treść i metody oddziaływania prasy żydowskiej w Polsce w latach 1949–1956

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry