Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944–1956) – prawna analiza kategorii przestępstw przeciwko państwu

Piotr Kładoczny, Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944–1956) – prawna analiza kategorii przestępstw przeciwko państwu, Warszawa 2004, s. 385 (seria „Monografie”, t. 10)

Książka Piotra Kładocznego omawia występującą w prawodawstwie Polski Ludowej kategorię przestępstw przeciwko państwu. Autor rozpoczyna od analizy systemów prawnych różnych krajów, przede wszystkim totalitarnych. Poprzez zbadanie aktów prawnych stara się zdefiniować, jakie czyny kwalifikowano jako godzące w państwo, podkreślając równocześnie silną zależność systemu polskiego od prawodawstwa radzieckiego. Monografia stanowi cenne uzupełnienie prac historyków, zajmujących się przede wszystkim wykorzystywaniem prawa jako narzędzia represji w praktyce.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry