Nawigacja

Książki

Wokół Praskiej Wiosny

Wokół Praskiej Wiosny, pod red. Łukasza Kamińskiego, Warszawa 2004, s. 199 (seria „Konferencje”, t. 19)

W 1968 r. dzieje Czechosłowacji i Polski splotły się w szczególny sposób. Z jednej strony zanotowano przykłady wzajemnej solidarności społeczeństw, z drugiej zaś Wojsko Polskie uczestniczyło w inwazji Układu Warszawskiego, która położyła kres przemianom Praskiej Wiosny.
Teksty w niniejszym tomie przynoszą wiele nowych ustaleń, opartych na odnalezionych niedawno materiałach archiwalnych. Tom zawiera materiały z czesko-polskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej we Wrocławiu w dniach 4-5 września 2003 r. w Warszawie.

Spis treści

 • Przemówienie prof. Leona Kieresa w dniu otwarcia międzynarodowej konferencji naukowej i wystawy „Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 r.”
 • Wstęp – Łukasz Kamiński
 • Jan Rychlik – Polska i Czechosłowacja przed 1968 rokiem
 • Jerzy Eisler – Wpływ Praskiej Wiosny na polski Marzec ‘68
 • Petr Blažek – „Wszystko pójdzie w innym kierunku”. Wpływ polskiego Marca ’68 na Praską Wiosnę
 • Jitka Vondrová – Praska Wiosna a Moskwa
 • Paweł Machcewicz – „Do diabła z suwerennością”. Władysław Gomułka wobec Praskiej Wiosny
 • Łukasz Kamiński – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wobec Praskiej Wiosny
 • Rudolf Vévoda – Kościół katolicki w Polsce wobec Praskiej Wiosny oraz interwencji wojskowej w Czechosłowacji
 • Paweł Piotrkowski – Udział Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji
 • Grzegorz Majchrzak – Operacja „Podhale”
 • Jan Kalus – Reakcje społeczeństwa czechosłowackiego na udział Polski w interwencji 1968 roku
 • Jiří Pernes – Opór społeczeństwa czechosłowackiego wobec interwencji
 • Oldřich Tůma – Normalizacja 1969–1971
 • Aneks 1 – Dyskusja po poszczególnych blokach referatów i po filmie Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”
 • Aneks 2 – Dyskusja panelowa „Kryzysy systemu komunistycznego 1953–1989”
 • Aneks 3 – Jerzy Eisler – Notatki Stanisława Trepczyńskiego z posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR dotyczące wydarzeń w Czechosłowacji w 1968 roku

Wersja elektroniczna książki

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry