Nawigacja

Książki

Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL

Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. Jarosław Neja, Warszawa, 2005, s. 170 (seria „Konferencje”, t. 25)

Robotnicy wielkich ośrodków przemysłowych, w oficjalnej propagandzie przedstawiani jako podpora systemu władzy, w rzeczywistości byli głównymi aktorami większości kolejnych kryzysów polityczno-społecznych w PRL. Niniejszy tom zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej 17 listopada 2004 r. przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach i jest próbą przedstawienia ewolucji różnorodnych postaw robotników oraz stosunku władzy do środowisk robotniczych.

Spis treści

• Wstęp – Jarosław Neja
• Łukasz Kamiński – Stosunek robotników do władzy 1944–1989 i jego ewolucja
• Maciej Tymiński – Na huśtawce nastrojów. Robotnicy Warszawy i działacze partyjni 1954–1957
• Michał Paziewski – Robotnicy a władza w aglomeracji szczecińskiej 1970–1980. Próba historycznej interpretacji socjopolitycznych uwarunkowań konfliktu
• Jan L. Franczyk – Awans społeczny budowniczych Nowej Huty – blaski i cienie
• Błażej Brzostek – Środowisko robotnicze Warszawy drugiej połowy lat pięćdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem „nowych robotników” ze wsi
• Adam Bartoszek – Funkcjonowanie społeczno-gospodarcze Górnego Śląska w okresie PRL – socjologiczne konsekwencje dla wzorców życia robotników i ich rodzin
• Krzysztof Lesiakowski – Służba Bezpieczeństwa wobec środowisk robotniczych Łodzi w grudniu 1970
• Jarosław Neja – Robotnicy województwa katowickiego w lecie 1980 w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa
• Sławomir Cenckiewicz – Stocznia Gdańska im. Lenina w sierpniu 1980 w optyce i działaniach Służby Bezpieczeństwa
• Dyskusja

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry