Nawigacja

Książki

Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939–1956

Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939–1956, red. Jan Jerzy Milewski i Anna Pyżewska, Warszawa 2005, s. 150 (seria „Konferencje”, t. 27)

Niniejszy tom poświęcony jest stosunkom polsko-białoruskim od końca lat trzydziestych do 1956 r. ze szczególnych uwzględnieniem sytuacji w województwie białostockim. Autorzy tekstów starają się przedstawić ważne wydarzenia we wzajemnych relacjach zarówno z punktu widzenia Polaków, jak i mniejszości białoruskiej w Polsce.

Spis treści

• Wstęp – Jan Jerzy Milewski
• Krystyna Gomółka – Białorusini wobec państwa polskiego i Polaków w latach trzydziestych XX wieku w województwie białostockim
• Marek Wierzbicki – Białorusini wobec władz sowieckich i Polaków w latach 1939-1941
• Wojciech Śleszyński – Polacy wobec władzy sowieckiej i Białorusinów w latach 1939-1941
• Jerzy Turonek – Stosunki polsko-białoruskie w Okręgu Białostockim 1941-1944
• Henryk Piskunowicz – Polskie podziemie a kwestia białoruska w latach 1941-1944
• Helena Głogowska – Przejawy białoruskiego życia kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1941-1944
• Eugeniusz Mironowicz – Polityka władz polskich wobec Białorusinów. Stosunek ludności białoruskiej do państwa polskiego (1944-1956)
• Paweł Kalisz, Piotr Łapiński – Polskie podziemie niepodległościowe wobec ludności białoruskiej na Białostocczyźnie po 1944 roku (zarys problematyki)
• Sławomir Iwaniuk – Represje polskiego podziemia wobec ludności białoruskiej na Białostocczyźnie po lipcu 1944 roku
• Tomasz Danilecki – Funkcjonariusze narodowości białoruskiej w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim w latach 1944-1956 (zarys problematyki)
• Marcin Zwolski – Rywalizacja zawodowa Polaków i Białorusinów w więziennictwie białostockim po 1944 roku
• Krzysztof Sychowicz – Władza ludowa a kościół prawosławny w województwie białostockim w latach 1944-1956
• Dariusz Olszewski – Wątek stosunków polsko-białoruskich w śledztwach prowadzonych przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry