Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944–1956

Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944–1956, red. Tomasz Danilecki, Warszawa 2004, s. 181 (seria „Konferencje”, t. 16)

Prezentowana publikacja zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku w listopadzie 2002 r.
Zamieszczone w niej artykuły podsumowują kolejny etap badań nad polskim powojennym podziemiem niepodległościowym w województwie białostockim w latach 1944–1956. Ukazują dzieje tamtejszej partyzantki poakowskiej i narodowej na tle działalności ugrupowań zbrojnych na Litwie, Grodzieńszczyźnie i Nowogródczyźnie. Przedstawiają dzisiejsze spojrzenie na przeszłość tych ziem, zarówno z perspektywy historyków, jak i miejscowej ludności.Spis treści:

 • Tomasz Danilecki – Stan badań nad powojennymi dziejami podziemia niepodległościowego w woj. białostockim
 • Jerzy Kułak – Powstanie i działalność Komendy Okręgu NZW Białystok w latach 1945–1949
 • Sławomir Poleszak – Zarys dziejów podziemia antykomunistycznego w byłym Inspektoracie Armii Krajowej Łomża w latach 1945–1957
 • Tomasz Łabuszewski – Inspektorat Grodzieński w strukturach białostockiego Zrzeszenia WiN w latach 1945–1947
 • Natalia Rybak – Likwidacja „antyradzieckiego podziemia polskiego” w zachodnich obwodach BSRR od końca 1944 do 1954 roku
 • Krystyna Pasiuk – Ostatni „leśni” Suwalszczyzny. Oddział „Bladego”-Burdyna – rys historyczny i działalność
 • Bartłomiej Rychlewski – Oddział Aleksandra Kowalewskiego „Bębna”, „Rejtana”
 • Waldemar Brenda – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe w powiecie kolneńskim (Komenda Powiatu „Łużyca”, „Łuków”)
 • Jan Snopko – Sytuacja społeczno-polityczna i działalność podziemia w gminie Lipsk w latach 1944–1954
 • Marcin Zwolski – Żołnierze podziemia niepodległościowego w więzieniu w Białymstoku po 1944 roku (uwagi wstępne)
 • Piotr Łapiński – Pochówki żołnierzy podziemia niepodległościowego na Białostocczyźnie w latach 1944–1956 (zarys problematyki)
 • Eugeniusz Mironowicz – Powojenne polskie podziemie zbrojne w ocenach białoruskiej ludności Białostocczyzny
 • Rimantas Miknys, Mindaugas Pocius – Litewskie podziemie niepodległościowe po 1944 roku – przegląd badań z lat 1991–2002

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry