Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Ostatni leśni 1948–1953

Ostatni leśni 1948–1953, pod red. Tomasza Łabuszewskiego, Warszawa 2003, s. 133 (seria „Konferencje”, t. 13)

W czerwcu 2002 r. w ramach programu badawczego Biura Edukacji Publicznej IPN „Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1953” została zorganizowana konferencja naukowa, połączona z otwarciem wystawy „Ostatni leśni. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953”.
Prezentowana publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas tej sesji. Autorzy nie ograniczyli się wyłącznie do przedstawienia typologii działań podziemia niepodległościowego w ostatnim, najtrudniejszym okresie jego istnienia – po amnestii 1947 t. Zaprezentowali również nieznane dotychczas materiały dotyczące pracy operacyjnej resortu bezpieczeństwa przeciwko strukturom podziemia niepodległościowego.

Spis treści:

  • Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – Partyzantka na Kielecczyźnie po 1947 roku – zarys problematyki i stan badań.
  • Waldemar Brenda – Okręg „Orzeł” NZW na północnym Mazowszu w latach 1947–1948.
  • Sławomir Poleszak – Zarys dziejów antykomunistycznego podziemia zbrojnego w Łomżyńskiem i Grajewskiem po amnestii z 1947 roku.
  • Jacek Pawłowicz – Ostatni „leśni” zachodniego Mazowsza: XXIII Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – 11 Grupa Operacyjna Narodowych Sił Zbrojnych.
  • Tomasz Łabuszewski – Ostatnie patrole partyzanckie 6. Brygady Wileńskiej na lewobrzeżnym Podlasiu (grupa „Lamparta” w latach 1950–1952)
  • Jarosław Kopiński – Działalność grupy Romana Dawickiego („Lonta”) i Antoniego Dołęgi („Znicza”).
  • Kazimierz Krajewski – Partyzantka poakowska na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946–1953.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry