Nawigacja

Książki

Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945–1948)

Tomasz Balbus, Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945–1948), tom 1, Wrocław 2003, s. 270

Praca jest przygotowywana w formie trzech tomów grupujących, według kwalifikacji strukturalnej sylwetki ponad 500 osób zaangażowanych w działalność scentralizowanej konspiracji poakowskiej (AK-WiN) działającej w latach 1945–1948 na terenie Polski południowo-zachodniej.
Jest to próba wypełnienia istniejącej przez kilkadziesiąt lat „białej plamy” w historiografii Polski XX wieku. Opracowanie ukazuje sylwetki „ludzi podziemia” wywodzących się z poakowskiego nurtu niepodległościowego, dotychczas w większości nieznanych, ukrytych na kartach ściśle tajnych dokumentów UB/SB.
Niniejszy tom powstały w wyniku przebadania odtajnionych niedawno materiałów różnej proweniencji ukazuje 62 życiorysy ludzi działających w siatce konspiracyjnej Okręgu Wrocław „Wschód”, wrocławskiej komórce akcji „Ż”, odtworzonym Okręgu Wrocław oraz drugim Zarządzie Obszaru Zachodniego WiN.
Kolejne przygotowywane do druku tomy będą obejmować sylwetki ludzi wywodzących się z eksterytorialnych struktur podziemia lwowskiego i tarnopolskiego (Obszar Lwowski AK-„NIE”) oraz terenów Górnego Śląska.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry