Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948

Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Kraków 2003, s. 404+16 nlb (ilustracje)

Pozycja do nabycia w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, ul. Ułanów 72/III, Kraków, tel. 0-12.411.47.36

Prezentowana książka to obszerna monografia działalności partyzantki antykomunistycznej na terenie województwa kieleckiego od rozwiązania Armii Krajowej do czasu rozbicia ostatnich grup oddziałów leśnych w 1948 r. Rzetelne, wyważone w sądach opracowanie, przynoszące interesujący obraz poszukiwania form i metod walki z władzą komunistyczną i podporządkowanymi jej siłami represji w zmieniającej się rzeczywistości politycznej, społecznej i militarnej tamtego czasu. To ważna dla historiografii tego okresu publikacja, nie tylko ze względu na zgromadzenie przez jej autora bogatego a nieznanego dotychczas w dużej części materiału faktograficznego, ale także dlatego, że porusza trudne do omówienia zagadnienia – stosunek ludności do podziemia i jego działalności czy też wymierność efektów działań podejmowanych przez partyzantów i konspiratorów. Książka opatrzona jest indeksami – osób i pseudonimów oraz miejscowości, mapą i obszerną bibliografią.

Spis treści:
Wprowadzenie.
Wstęp.
I. Armia Krajowa na rozdrożu.
1. Akcja „Burza”. Kontakty z Armią Ludową i oddziałami sowieckimi. Dekonspiracja.
2. Sytuacja po przejściu frontu.
3. Rozwiązanie AK. Aparat władzy i administracji terenowej wobec „problemu akowskiego”. Siły represji.
4. Organizacja „Niepodległość”. Struktura i działalność.
5. Wiosna 1945 r. – wzrost represji. Terror.
6. Zbrojny opór. Powstanie i działalność oddziałów i zgrupowań samoobronnych.
7. Delegatura Sił Zbrojnych.
8. Próba „rozładowania lasów”. Ujawnienie oddziałów zbrojnych (VI-VII 1945). Amnestia sierpniowa.
II. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.
1. Różnorodność programowa i organizacyjna ośrodków winowskich na Kielecczyźnie.
2. Komenda Okręgu WiN w Kielcach II.3. Inspektorat ZZK.
3.1. Wpływ ośrodków konspiracyjnych z województwa lubelskiego na powstanie pierwszych struktur.
3.2. Organizacja obwodów.
3.2.1. Obwód Kozienicki KRO.
3.2.2. Obwód Radomski PPS.
3.2.3. Obwód Iłżecki SL.
3.2.4. Obwód Konecki ZWM.
3.3. Komenda Inspektoratu. Funkcjonowanie struktur.
3.4. Placówki poza Kielecczyzną.
3.5. Oddziały i patrole Związku Zbrojnej Konspiracji.
3.6. Wywiad i kontrwywiad.
3.7. Łączność.
3.8. Kwatermistrzostwo.
3.9. Działalność propagandowa.
3.10. Walka zbrojna.
3.11. Kryzys organizacyjny Inspektoratu.
3.12. Ujawnienie.
4. Wznowienie konspiracji.
4.1. Organizacje polityczno-wojskowe.
4.2. Działalność zbrojna oddziału ppor. Tadeusza Zielińskiego ps. „Igła”.
5. Ośrodki winowskie w południowej Kielecczyźnie.
5.1. Inspektorat SWP.
5.2. Ośrodek opatowski.
6. Ujawnienie podziemia. Akcja amnestyjna 1947 r.
7. Uwagi końcowe.
III. Inne organizacje i grupy poakowskie.
1. Działalność lokalnych grup i organizacji podziemnych.
2. Grupy przetrwania.
3. Legion Czarnego Lwa.
4. Duchowieństwo Kościoła katolickiego wobec podziemia poakowskiego.
5. Polskie Stronnictwo Ludowe a podziemie poakowskie.
Zakończenie.
Bibliografia.
Wykaz skrótów.
Indeks osób i pseudonimów.
Indeks miejscowości.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry