Nawigacja

Książki

Akcja Wisła

Akcja Wisła, pod red. Jana Pisulińskiego, Warszawa 2003, s. 219 (seria „Konferencje”, t. 12)

Kolejny tom z serii „Konferencje IPN” zawiera materiały z konferencji w Krasiczynie poświeconej akcji „Wisła”. Sesja ta odbyła się w kwietniu 2002 r. i była drugą zorganizowaną w ramach programu badawczego BEP IPN „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1989” (pierwsza odbyła się w maju 2001 r. w Lublinie, a materiały z niej ukazały się w 2002 r. pod tytułem „Antypolska akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje”). Niniejszy tom zawiera teksty wygłoszone podczas konferencji w Krasiczynie. Autorzy prezentują tło i różne aspekty akcji „Wisła”, jej konsekwencje, wreszcie sposób jej przedstawiania w historiografii polskiej i ukraińskiej oraz w podręcznikach szkolnych obu krajów.

Spis treści:

 • Andrzej L. Sowa – Akcja „Wisła” w polskiej historiografii – aktualne problemy badawcze
 • Ihor Iliuszyn – Akcja „Wisła” w historiografii ukraińskiej
 • Grzegorz Hryciuk – Akcja „Wisła” na tle innych przymusowych migracji w ówczesnej Europie
 • Timothy Snyder – Akcja „Wisła” a homogeniczność społeczeństwa polskiego
 • Eugeniusz Mironowicz – Polityka władz Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944–1947
 • Roman Drozd – Ukraińcy w Polsce 1944–1947 – losy, postawy, nastroje
 • Jan Pisuliński – Pomiędzy komunistyczną władzą a Ukraińską Powstańczą Armią. Ludność polska z terenów objetych konfliktem polsko-ukraińskim: losy, postawy, nastroje
 • Rafał Wnuk – Stosunek polskiego podziemia niepodległościowego i legalnej opozycji do mniejszości ukraińskiej w latach 1944–1947
 • Grzegorz Motyka – Ukraińska Powstańcza Armia a akcja „Wisła”
 • Piotr Zając – Śledztwa prowadzone przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczące stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939–1948
 • Igor Hałagida – Pierwsze lata Ukraińców na zachodnich i północnych ziemiach Polski po przesiedleniu w ramach akcji „Wisła” (1947–1952)
 • Dariusz Iwaneczko – Wysiedlenia Ukraińców a Kościół greckokatolicki w Polsce (1944–1947)
 • Grzegorz Kuprianowicz – Akcja „Wisła” a Kościół prawosławny
 • Łukasz Kamiński – Obóz Jaworzno: ukraiński etap
 • Mariusz Zajączkowski – Propagandowe uzasadnienie akcji „Wisła” w ówczesnej prasie polskiej
 • Tomasz Bereza – Tragiczne mikrohistorie: Wiązownica, 17 kwietnia 1945 roku
 • Jan Pisuliński – Tragiczne mikrohistorie: Zawadka Morochowska
 • Władysław A. Serczyk – Podręczniki na temat akcji „Wisła” – obraz postulowany
 • Stanisław Stepień – Akcja „Wisła”. Propozycje do podreczników szkolnych i materiałów pomocniczych dla nauczycieli.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry