Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej

  • Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej
    Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej

Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej, red. Adam Pleskaczyński, Michał Krzyżaniak, IPN, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, Fundacja Zakłady Kórnickie, Poznań–Warszawa 2020, 220 s., ISBN 978-83-8098-211-6  

Wydawnictwo albumowe prezentujące proces powstania i organizacji oddziałów Armii Wielkopolskiej w 1919 r. i udziału jednostek wywodzących się z tej formacji w walkach o granicę wschodnią Rzeczypospolitej. 

Książka składa się ze wstępu i czterech rozdziałów. W każdym z nich syntetyczny tekst poprzedza część ilustracyjną, w której zamieszczonych zostało po kilkadziesiąt fotografii. Autorem trzech pierwszych rozdziałów jest Adam Pleskaczyński. W pierwszym zaprezentowano dzieje formowania Armii Wielkopolskiej w okresie od Powstania Wielkopolskiego do momentu zjednoczenia tej formacji z Wojskiem Polskim. Rozdział drugi opowiada o udziale oddziałów wielkopolskich w wojnie z bolszewikami, natomiast trzeci poświęcono kwestii pamięci wojny polsko-bolszewickiej w międzywojennej Wielkopolsce. Rozdział czwarty, napisany przez Michała Krzyżaniaka, ma nieco inną formułę. Przytoczono w nim garść opinii o żołnierzach wielkopolskich oraz cytatów ze wspomnień, które zilustrowane zostały współczesnymi zdjęciami z udziałem grupy rekonstrukcyjnej Armii Wielkopolskiej.

                         

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry