Nawigacja

Książki

Po stronie dobra. Księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim

  • Po stronie dobra. Księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim
    Po stronie dobra. Księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim

Po stronie dobra. Księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim, red. Cecylia Kuta i Mariusz Krzysztofiński, Warszawa – Kraków – Rzeszów 2020, 752 s., ISBN 978-83-8098-311-3 

Publikacja Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim powstała w wyniku współpracy naukowców i świadków historii, którzy zechcieli przelać na papier swoje wspomnienia. Romaszewscy byli zaangażowani w działalność opozycyjną od lat siedemdziesiątych XX w. Służyli pomocą finansową i prawną prześladowanym robotnikom po Czerwcu '76, nagłaśniali przypadki represji, informowali społeczeństwo o jego prawach. Działali w Komisji Interwencji i Praworządności – najpierw w Regionie Mazowsze, następnie w strukturach krajowych NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym – by przełamać monopol informacyjny komunistycznych władz – założyli nielegalne Radio „Solidarność”, co zakończyło się ich aresztowaniem i osadzeniem w więzieniu. Po 1989 r. aktywnie włączyli się w budowę niepodległego, demokratycznego państwa, Zbigniew Romaszewski został senatorem, Zofia stanęła na czele Biura Interwencji Senatu RP. Cokolwiek robili, niezależnie od okoliczności, zawsze stali po stronie dobra. 

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „»Solidarność« i opór społeczny w PRL 1956–1989” .         

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry