Nawigacja

Видання IPN укр

Katalog publikacji

Bohaterowie Niepodległej – katalog publikacji

  • Bohaterowie Niepodległej – katalog publikacji
    Bohaterowie Niepodległej – katalog publikacji

Projekt „Bohaterowie Niepodległej” ma na celu upamiętnienie postaci, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Polski w różnych okresach jej najnowszych dziejów: w latach 1914–1918 i podczas walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej (1918–1921), w czasie II wojny światowej oraz narzuconych Polsce totalitarnych rządów komunistycznych. Chcemy zachować pamięć o heroizmie tych ludzi oraz o czynach związanych z wydarzeniami, w których uczestniczyli. Prezentowali przy tym postawę poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. 

W broszurach publikowanych w serii czytelnik znajdzie sylwetki osób powszechnie znanych, lecz przede wszystkim jednak pragniemy upamiętnić tych bohaterów Niepodległej, których nazwiska częstokroć nie są już obecne w świadomości. Są pośród nich żołnierze Legionów Polskich i Armii Błękitnej, Polskiej Organizacji Wojskowej i korpusów polskich w Rosji, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej, powstań w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, obrońcy Polski przed agresją niemiecką i sowiecką we wrześniu 1939 r., uczestnicy konspiracji cywilnej i wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego oraz żołnierze podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, wreszcie – bohaterowie opozycji w PRL sprzed Solidarności i działający po utworzeniu tego wielkiego ruchu społecznego.

Wszystkie biografie łączą koleje dziejów narodu i państwa w XX w. – walka o niepodległość wśród obojętności większości społeczeństwa polskiego, wywalczenie suwerennego państwa i jego granic, utrata niepodległości w 1939 r., zmagania z okupacją niemiecką i sowiecką, a później niewolą komunistyczną, aż do ponownego odzyskania wolnego bytu. Chociaż czasy różne, to poczucie znaczenia wolności – takie samo.

Zachęcamy do poznania biografii tych, którym zawdzięczamy niepodległość, i tych, którzy przeciwstawiali się totalitaryzmowi w jego odsłonach brunatnej i czerwonej. 

dr hab. Marek Gałęzowski, Biuro Edukacji Narodowej IPN

 

do góry