Nawigacja

Видання IPN укр

Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939–1941 / Наказ № 001353. Oперація проcкрипції НКВД 1939–1941

  • Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941
    Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941

Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939–1941 / Наказ № 001353. Oперація проcкрипції НКВД 1939–1941, oprac. zbiorowe, Warszawa–Kijów 2020, 560 s., ISBN 978-83-8229-059-2                              

Seria „Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku”, t. 10

Książka przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Opublikowano w niej dokumenty dotyczące represji dokonanych na okupowanych po 17 września 1939 r. przez Sowietów wschodnich województwach II RP. Są one powiązane z tytułowym rozkazem zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Wsiewołoda Mierkułowa z jesieni 1939 r. dotyczącym likwidacji tzw. bazy kontrrewolucyjnej - zewidencjonowania, a następnie represjonowania potencjalnych przeciwników władzy sowieckiej oraz pracowników i niejawnych współpracowników polskich cywilnych i wojskowych służb specjalnych. Działania sowieckie prowadzone od jesieni 1939 korelowały z tymi wcześniejszymi z okresu 1937–1938, a wymierzonymi w Polaków zamieszkujących ZSRS.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry