Nawigacja

Видання IPN укр

Видання IPN укр

Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Dwadzieścia lat polsko-ukraińskiego projektu naukowego 1996–2016 / Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках XX століття. Двадцять років спільному польсько-українському науковому проекту 1996–2016

  • Okładka

Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Dwadzieścia lat polsko-ukraińskiego projektu naukowego 1996–2016, red. Jerzy Bednarek i Jurij Szapował, Łódź – Warszawa – Kijów 2018, 208 s., ISBN: 978-83-8098-388-5
Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках XX століття. Двадцять років спільному польсько-українському науковому проекту 1996–2016, ред. Є. Беднарек, Ю. Шаповал,  Лодзь – Варшава – Київ 2018, с. 208

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Wiosną 2016 r. minęło dwadzieścia lat od pierwszego spotkania wspólnej grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i archiwów podległych polskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a od 2001 r. archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Na spotkaniu tym zapadła decyzja o rozpoczęciu prac nad źródłową serią wydawniczą do historii Polski i Ukrainy w czasie II wojny światowej i okresie ją poprzedzającym. Dzięki zabiegom takich osób jak śp. Jędrzej Tucholski i śp. Wołodymyr Prystajko udało się doprowadzić do bezprecedensowego przedsięwzięcia, jakim stało się utworzenie polsko-ukraińskiej komisji historyków i archiwistów. Grupa robocza zajęła się skomplikowanym i złożonym zadaniem ujawnienia opinii publicznej obu krajów fundamentalnych źródeł historycznych dotyczących różnych aspektów historii Polski i Ukrainy. Po raz pierwszy światło dzienne ujrzały materiały do tej pory skrzętnie ukrywane w tajnych archiwach policyjnych Związku Sowieckiego, a także PRL.

 

do góry