Nawigacja

Видання IPN укр

Polskie podziemie 1939–1941. Od Wołynia do Pokucia / Польське підпілля 1939–1941. Від Волині до Покуття, cz. 1–2

Polskie podziemie 1939–1941. Od Wołynia do Pokucia / Польське підпілля 1939–1941. Від Волині до Покуття, cz. 1–2, wybór i oprac. nauk. Jurij Szapował, Jędrzej Tucholski, Warszawa–Kijów 2004, 1447 s. (seria „Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, t. 3)

Wersja elektroniczna publikacji w Bibliotece Cyfrowej IPN

Książka (w dwóch osobnych częściach) przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zawiera 88 nieznanych dokumentów NKWD dotyczących likwidacji przez sowieckie organa bezpieczeństwa polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1939–1941 na terenie okupowanych przedwojennych polskich województw: wołyńskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Zwalczano takie organizacje jak Związek Walki Zbrojnej, Polska Organizacja Wojskowa, Polska Organizacja Młodzieżowa, Śląski Legion Śmierci czy Organizacja „Neron”. Dużo miejsca poświęcono aresztowanemu gen. Michałowi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi, powstaniu w Czortkowie 21/22 stycznia 1940 roku, służbom wywiadowczym i kurierskim ZWZ na szlakach do Budapesztu i Bukaresztu. Tom jest bogato ilustrowany fotografiami z akt śledczych NKWD.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry