Nawigacja

Видання IPN укр

Видання IPN укр

Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totalitarnymi 1942–1945, cz. 1–2 / Поляки і Українці між двома тоталітарними системами 1942–1945

Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totalitarnymi 1942–1945 / Поляки і Українці між двома тоталітарними системами 1942–1945, cz. 1–2, oprac. nauk. Grzegorz Motyka, Jurij Szapował, Warszawa – Kijów 2005, 1512 s. (seria „Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, t. 4).

Wersja elektroniczna publikacji w Bibliotece Cyfrowej IPN

Książka (w dwóch osobnych częściach) przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Zawiera 194 dokumenty polskie, ukraińskie i rosyjskie dotyczące niezwykle wówczas krwawych stosunków polsko-ukraińskich, a więc akcji UPA dokonywanych na ludności polskiej Wołynia i Galicji, jak również polskich kontrakcji i samoobrony.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry