Nawigacja

E-booki

Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945

  • Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945

Maria Wardzyńska, Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8098-175-1 (epub) ISBN 978-83-8098-176-8 (mobi)

Prezentowana monografia stanowi próbę całościowego ukazania przebiegu masowych wysiedleń ludności polskiej z okupowanych ziem polskich, włączonych w październiku 1939 r. do III Rzeszy. Była to pierwsza akcja wysiedleńcza, jaką hitlerowskie Niemcy przeprowadziły podczas II wojny światowej, realizowana według tak zwanych krótkofalowych planów wysiedleńczych. Celem akcji była całkowita germanizacja ziemi połączona z likwidacją wszelkich śladów polskości. W pracy przedstawiono plany i decyzje niemieckiego okupanta związane z wysiedlaniem Polaków oraz przebieg wysiedleń w poszczególnych okręgach, rejencjach i gminach. Poprzez liczbę wysiedlonych rodzin ukazano też ilość zagarniętych gospodarstw rolnych, warsztatów rzemieślniczych, sklepów, domów i mieszkań, przekazanych nasiedlonym Niemcom.

do góry