Nawigacja

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 9-10/2010

Wersja elektroniczna numeru w Bibliotece Cyfrowej IPN

W „Biuletynie IPN” nr 9–10 (118–119) wrzesień–październik 2010 Czytelnicy znajdą artykuły omawiające przyczyny i przebieg strajków w lipcu i sierpniu 1980 r., powstanie NSZZ „Solidarność” oraz wydarzenia społeczne i polityczne w latach 1980–1981 w różnych regionach kraju: na Pomorzu gdańskim i szczecińskim, na Śląsku, w Lublinie, Bydgoszczy i Łodzi. Dowiadujemy się o głównych bohaterach tych wydarzeń, o wsparciu Kościoła katolickiego dla wielomilionowego ruchu wolnościowego w Polsce, ale także o działaniach komunistycznych władz i bezpieki, które doprowadziły do stanu wojennego. Na szczególną uwagę zasługują artykuły poświęcone trzem działaczom solidarnościowym, którzy zginęli pod Smoleńskiem w drodze do Katynia: prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, Arkadiuszowi Rybickiemu i Annie Walentynowicz.

Do „Biuletynu” dołączyliśmy bezpłatny dodatek – płytę DVD z filmem „Robotnicy ‘80”.

Zachęcamy do lektury (stron 208, cena 8 zł).

Spis treści

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Łukasz Kamiński – Dekada „Solidarności” (PDF – 368 KB)
 • Marcin Dąbrowski – Zaczęło się w lipcu. Strajki 1980 roku na Lubelszczyźnie
 • Arkadiusz Kazański – Sierpień ’80 w Gdańsku
 • Justyna Błażejowska – Drukarnia – duża szpilka, która kłuje
 • Jan Olaszek – Zanim powstała „Solidarność”
 • Arkadiusz Kazański – Sierpień ’80 w Gdyni
 • Marcin Stefaniak – Sierpień ’80 w województwie szczecińskim
 • Jarosław Neja – Dwa strajki – dwa porozumienia
 • Bogusław Kleszczyński – Przed NSZZ był NiSZZ
 • Karol Nawrocki – Sierpień ’80 w Elblągu
 • Zbigniew Bereszczyński – Strajki i inne protesty sierpniowe na Śląsku Opolskim
 • Patryk Pleskot – Zerkając na Moskwę
 • Tomasz Kozłowski – Droga do rejestracji
 • Krzysztof Osiński – Komunistyczna bezpieka wobec bydgoskiej „Solidarności” w latach 1980–1981
 • Grzegorz Majchrzak – Radio „Solidarność” w czasie „karnawału”
 • Grzegorz Majchrzak – Kryptonim „Walet
 • Bartosz Kaliski – Demokracja na ślizgawce
 • Milena Przybysz – „Żądamy jeść, bo możemy władzę zgnieść”
 • Leszek Próchniak – Konfl ikt w szpitalu MSW w Łodzi
 • Przemysław Zwiernik – Przeciw nomenklaturze
 • Natalia Jarska – „Szkoła ma służyć dziecku”. Solidarność nauczycielska 1980–1981
 • Jan Żaryn – Kościół katolicki a „Solidarność” w latach 1980–1981
 • Arkadiusz Kazański – Pomnik Poległych Stoczniowców
 • Agnieszka Łuczak – Budowa pomnika Poznańskiego Czerwca ’56
 • Sebastian Ligarski – Kongres Kultury Polskiej

RELACJE I WSPOMNIENIA

 • Krzysztof Wyszkowski – Pod rękę z Gombrowiczem

ZGINĘLI W DRODZE DO KATYNIA

do góry