Nawigacja

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 5-6/2010

 • plyta

Wersja elektroniczna numeru w Bibliotece Cyfrowej IPN

Najnowszy numer „Biuletynu IPN” związany jest ze stuleciem Harcerstwa. Dzieje skautingu, który w Polsce szybko przybrał nazwę „harcerstwo” (odniesienie do polskiej tradycji – harcerz to rycerz mogący harcować, harcownik, mający prawo walczyć na przedpolu przed bitwą na oczach wojsk) od 1910 r. do lat dziewięćdziesiątych połączyliśmy w tym numerze z dziejami młodzieżowych organizacji konspiracyjnych. W rubryce „Wydarzenia” umieściliśmy m.in. homilię z Mszy św. podczas której został beatyfikowany ks. Jerzy Popiełuszko.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy bezpłatny dodatek – płytę DVD z filmem
„ONI SZLI SZARYMI SZEREGAMI”

Zachęcamy do lektury (stron 208, cena 8 zł).


Spis treści

ROZMOWY BIULETYNU

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Leszek Rysak – Początki harcerstwa (PDF – 879 KB)
 • Sebastian Piątkowski – Harcerstwo polskie w okresie okupacji 1939–1945
 • Wojciech Hausner – Harcerstwo wobec rzeczywistości PRL
 • Jacek Wołoszyn – Tajny Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska
 • Marcin Kapusta – Harcerski Ruch Antykomunistyczny
 • Przemysław Bartkowiak, Daniel Koteluk – Cel: „socjalistyczna mentalność”. Indoktry-nacja młodzieży w szeregach OH ZMP na terenie województwa zielonogórskiego
 • Marek Jedynak – Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki”
 • Tomasz Podkowiński – Od Ruchu Zawiszackiego do Skautów Europy
 • Bogusław Wójcik – „Stajemy do walki o sprawiedliwość”. Niepodległościowe zmagania młodzieży na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956
 • Dariusz Misiejuk – „Łączyła nas nienawiść do ZSRR”. Organizacje młodzieżowe w Głubczycach (1946–1955)
 • Andrzej Ropelewski – Poakowski oddział zbrojny „Trupia Czaszka”
 • Filip Musiał – Wolność w obozie dla młodocianych
 • Joanna Żelazko – „Katyń” przykładem konspiracji młodzieżowej
 • Artur Ossowski – „Stalinie, tyś mordował Polaków w Katyniu!”. Retoryka antykomu-nistyczna konspiracji młodzieżowej na przykładzie ulotek odnalezionych w aktach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi
 • Paweł Skorut – Rozpracowanie dziewczęcej organizacji „Orlęta”
 • Marek Wierzbicki – Niezależne ugrupowania młodzieżowe w Polsce (1980–1989) (PDF – 900 KB)

SYLWETKI

 • Rafał Sierchuła – „Poznańska piątka” – historia wojenna
 • Andrzej W. Kaczorowski – Autor wiersza „Wszystko, co nasze…”. Ignacy Kozielewski (1882–1964)
 • Wojciech Jerzy Muszyński – Harcmistrz RP Stanisław Sedlaczek (1881–1941)
 • Ewa Celińska-Spodar – „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę…”. Andrzej Romocki „Morro” (1923–1944)
 • Iwona Spałek, Robert Spałek – Koszmary, które śnią się po nocach. Rys biograficzny Stefanii Szantyr-Powolnej

POLEMIKI

 • Adam Hlebowicz – Historia czy ideologia?

ZMARLI

 • Krzysztof A. Tochman – Zdzisław Luszowicz „Szakal” (1914–2010)
 • Zginęli w drodze do Katynia

RECENZJE

 • Marta Kubiszyn – Świadectwa z lat 1939–1989

WYDARZENIA

 • Beatyfikacja księdza Jerzego. Homilia abp. Angelo Amato
   
do góry