Nawigacja

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 12/2009

Wersja elektroniczna numeru w Bibliotece Cyfrowej IPN

Jaruzelski zdecydował się wprowadzić stan wojenny mimo odmowy pomocy wojskowej ze strony Kremlatwierdzi dr hab. Antoni Dudek na łamach grudniowego „Biuletynu IPN”.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego nie została podjęta po to, by uchronić Polskę przed interwencją sowiecką. Jaruzelski wprowadził stan wojenny „mimo odmowy pomocy wojskowej ze strony Kremla” – wynika z tekstu Antoniego Dudka zamieszczonego w „Biuletynie IPN” nr 12 (107) grudzień 2009. Dudek przytacza obszerny dokument – notatkę gen. Wiktora Anoszkina z rozmowy tow. Wiktora G. Kulikowa z tow. Wojciechem Jaruzelskim w dniu 9 grudnia 1981 r. (godz. 1.07–2.35 czasu moskiewskiego).

Oprócz tekstu przypominającego rocznicę stanu wojennego i rocznicowych artykułów o KPN i PPN, całość numeru zatytułowanego „Niemcy, Rosja kontra Polska” nawiązuje do rosyjskiej kanonady propagandowej na temat odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej. Redakcja „Biuletynu IPN” zwróciła się do najwybitniejszych znawców polityki międzynarodowej przełomu lat trzydziestych i czterdziestych ubiegłego stulecia, żeby na propagandowe tezy rosyjskie odpowiedzieć na poziomie naukowym.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy bezpłatny dodatek – płytę DVD z filmem Grzegorza Brauna „Marsz wyzwolicieli”.

Zachęcamy do lektury (stron 116, cena 7 zł).

JUŻ W SPRZEDAŻY

Spis treści

ROZMOWY BIULETYNU

 • Na wschodzie bez zmian? Z Andrzejem Nowakiem rozmawia Barbara Polak

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Dominik Smyrgała – Pokazowa lekcja dezinformacji. Premier Putin na Westerplatte
 • Władysław Bułhak – Krótki kurs dezinformacji (pdf – 635 KB)
 • Marek Kornat – Polska polityka zagraniczna 1932–1939
 • Bogdan Musiał – Pakt o agresji między Hitlerem a Stalinem
 • Sławomir Dębski – Dziwny sojusz. Współpraca sowiecko-niemiecka w latach 1939–1941
 • Artur Patek – Alij a bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej
 • Sławomir Radoń – Rewindykacja polskich archiwaliów z Rosji

SYLWETKI

 • Sławomir Kalbarczyk – Twarzą zwrócony ku Polsce. Józef Beck (1894–1944)

ROCZNICE

ZMARLI

 • Marcin Urynowicz – Pamięci Marka i Aliny Edelmanów
 • Marcin Gugulski – Piotr Zakrzewski „Podziomek” (1953–2009)
   
do góry