Nawigacja

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 10-11/2009

Wersja elektroniczna numeru w Bibliotece Cyfrowej IPN

W najnowszym, podwójnym numerze „Biuletynu IPN” przedstawiono dzieje ruchu ludowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, podczas wojny i okupacji, w latach powojennych, aż do narodzin „Solidarności” na wsi. Obok rozmowy i syntetycznych szkiców ukazujących poszczególne etapy historii ludowców, na uwagę zasługują artykuły o ucieczce Stanisława Mikołajczyka (a ściślej o tym, czy i co bezpieka o niej wiedziała) oraz o wybranych postaciach związanych z ruchem ludowym: Stefanie Korbońskim, Janie Cieluchu, Jerzym Mara-Meÿerze i Zygmuncie Maciejcu.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy bezpłatny dodatek – płytę DVD ze spektaklem „O prawo głosu”.

Zachęcamy do lektury (stron 156, cena 8 zł).

Spis treści

ROZMOWY BIULETYNU

 • Rozprute sztandary   – Z Franciszkiem Gryciukiem, Antonim Kurą, Mateuszem Szpytmą rozmawia Andrzej W. Kaczorowski

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Ruch ludowy w II Rzeczpospolitej
 • Tomasz Skrzyński – Ruch ludowy w czasie II wojny światowej
 • Marzena Grosicka – Walka o demokrację. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947
 • Franciszek Dąbrowski – Co bezpieka wiedziała o ucieczce Stanisława Mikołajczyka?
 • Grzegorz Łeszczyński – Morderstwo w Budkach Petrykowskich – zbrodnia nierozliczona
 • Bogusław Wójcik – „Nie walczymy pięścią, ale ideą”
 • Mateusz Szpytma – Zjednoczone? Stronnictwo? Ludowe?
 • Witold Bagieński – Na ścieżkach zdrady
 • Krzysztof Tarka – Adam Gaś – agent na medal
 • Grzegorz Łeszczyński – Pielgrzymowanie ze Zbroszy Dużej na spotkanie z Janem Pawłem II
 • Andrzej W. Kaczorowski – Ruch solidarnościowy na wsi w roku 1980
 • Marcin Stefaniak – „Byliśmy przyjaciółmi”. Jak szczecińska bezpieka rozpracowywała opozycję przedsierpniową

SYLWETKI

 • Małgorzata Ptasińska-Wójcik – Stefan Korboński „Nowak”, „Zieliński”
 • Michał Kalisz – Ludowiec, poseł, „sprawiedliwy”
 • Krzysztof A. Tochman – Jerzy Mara-Meÿer. Kurier do Delegatury Rządu
 • Agnieszka Chrzanowska – „Na łaskę nie zasługuje”. Zygmunt Maciejec – „nielegalny członek PSL”

RELACJE I WSPOMNIENIA

 • Józef Baran – Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej

WYDARZENIA
 

do góry