Nawigacja

Видання IPN укр

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 8/2001

 • okładka

SPIS TREŚCI

KALENDARIUM IPN

ROZMOWA BIULETYNU

 • PRZESZŁOŚĆ NALEŻY DO HISTORYKÓW.
  O stosunkach polsko-ukraińskich w PRL
  z historykiem Igorem Hałagidą rozmawia Barbara Polak

PRAWO I HISTORIA

 • Marek Sowa, Marian Papiernik - WYKAZ POSTĘPOWAŃ KARNYCH
  W SPRAWACH POLSKO-UKRAIŃSKICH PROWADZONYCH PRZEZ ODDZIAŁOWE KOMISJE ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
 • Arkadiusz Kwieciński - ŚLEDZTWO W SPRAWIE ZBRODNI
  POPEŁNIONYCH W CENTRALNYM OBOZIE PRACY W JAWORZNIE
  NA OBYWATELACH POLSKICH NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ
 • Grzegorz Motyka - ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA 1943-1944
 • Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk - PRÓBY POROZUMIENIA
  POLSKO-UKRAIŃSKIEGO WOBEC ZAGROŻENIA SOWIECKIEGO
  W LATACH 1944-1947
 • Tomasz Balbus - ROZPRACOWYWANIE AGENTURALNE ŚRODOWISK UKRAIŃSKICH W POLSCE W 1949 ROKU

KOMENTARZE HISTORYCZNE

 • Jan Pisuliński - PRZESIEDLENIA UKRAIŃCÓW DO ZSRR
  W LATACH 1944-1946
 • Grzegorz Motyka - ŁEMKOWIE I BOJKOWIE
 • Jerzy Kułak - PACYFIKACJA WSI BIAŁORUSKICH
  W STYCZNIU 1946 ROKU
 • Jan Jerzy Milewski - LITWINI W POLSCE LUDOWEJ

ROCZNICE

 • Janusz Marszalec - O NATURZE ŻOŁNIERZA - POWSTAŃCA 1944
 • Tadeusz Ruzikowski - SIERPNIOWA ROCZNICA

RELACJE I WSPOMNIENIA

 • Iwan Krywućkyj - "POGODZIŁ NAS TOWARZYSZ STALIN"
 • Piotr Semków - PROŚBY MATEK

WYSTAWY IPN

 • Janusz Marszalec - ZA ŚWIĘTĄ SPRAWĘ - ŻOŁNIERZE ŁUPASZKI
do góry