Nawigacja

Biuletyn IPN

Biuletyn IPN nr 3/2001

 • okładka

SPIS TREŚCI

Kalendarium IPN

Rozmowy "Biuletynu"

 • USTALAM WSZYSTKIE OKOLICZNOŚCI
  Z Radosławem Ignatiewem, prokuratorem OKŚZpNP w Białymstoku, rozmawiają Barbara Polak i Tomasz Danilecki 

Raport

 • Edmund Dmitrów - RAPORT NA TEMAT WYNIKÓW KWERENDY ARCHIWALNEJ, PRZEPROWADZONEJ 19-30 MARCA 2001 ROKU W BUNDESARCHIV-AUSSENSTELLE LUDWIGSBURG (DAWNIEJ ZENTRALE STELLE DER LANDESJUSTIZVERWALTUNGEN LUDWIGSBURG) ORAZ BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV FREIBURG

Wokół Jedwabnego

 • Andrzej Żbikowski - LATO 1941 ROKU NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE
 • Marcin Urynowicz - ZAGŁADA ŻYDÓW NA LUBELSZCZYŹNIE

Prawo i historia

 • Anna Gałkiewicz - USTALENIA POCZYNIONE W TOKU ŚLEDZTW PROWADZONYCH W SPRAWACH O ZBRODNIE POPEŁNIONE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY URZĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA CZŁONKACH MŁODZIEŻOWYCH ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
 • Sławomir Abramowicz - MŁODZIEŻOWE ORGANIZACJE ANTYKOMUNISTYCZNE W CENTRALNEJ POLSCE W LATACH 1945-1955
 • WYKAZ ORGANIZACJI
 • Łukasz Kamiński - ODWAŻNI, MŁODZI LUDZIE 1944-1989

Wystawy IPN

 • Adam Puławski- O LUDZIACH, KTÓRZY NAZIZMOWI I KOMUNIZMOWI POWIEDZIELI: NIE
 • Kornelia Banaś, Adam Dziurok - REPRESJE WOBEC DUCHOWIEŃSTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 1939-1956
 • Andrzej Krajewski - NIE O TAKĄ POLSKĘ WALCZYŁ

Konkurs historyczny

Aktualności

 • Piotr Szubarczyk - "PÓŁKOWNIK" III RZECZYPOSPOLITEJ
 • Janusz Marszalec, Piotr Szubarczyk - ODKRYCIE UBECKICH KAZAMATÓW W GDAŃSKU, "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI" NA POMORZU

O książkach

 • Antoni Dudek - "WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ" W DOKUMENTACH
 • Andrzej Żbikowski - RAPORT FRIEDRICHA KATZMANA "ROZWIĄZANIE KWESTII ŻYDOWSKIEJ W GALICJI"
do góry