Nawigacja

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 1-2/2020 – Sojusznicy Polski w XX wieku

Sojusznicy Polski w XX wieku – to główny temat styczniowo-lutowego numeru „Biuletynu IPN”. Otwiera go pozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem o Piłsudskim – spadkobiercy tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który postawił w polityce wschodniej na współpracę z Litwą, Białorusią, Ukrainą i rosyjskimi antykomunistami. Opisujemy podejmowane wraz z sojusznikami próby przeciwstawienia się ekspansji bolszewickiej Rosji.

Dla pełni obrazu mówimy też o przeciwnych, antypolskich tendencjach, które wystąpiły zwłaszcza po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium państwa polskiego we wrześniu 1939 r. Sympatie prosowieckie wśród Żydów, Białorusinów, Ukraińców i polskich komunistów znalazły wyraz w działaniach partyzanckich i antypaństwowych, podejmowanych niejednokrotnie na dużą skalę.

Stanowisko propolskie zajęły natomiast oddziały armii węgierskiej stacjonujące na Kresach Wschodnich podczas rzezi wołyńskiej dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich. Ciekawym tematem jest też utworzenie w Polsce Legionu Czechów i Słowaków.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmami Macieja Wojciechowskiego: Ocalałam z rzezi (26 min) i  Sieroty Wołynia, córki Zamościa (24 min)

W sprzedaży od 10 lutego w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

 

SPIS TREŚCI

Sojusznicy Polski w XX wieku

 • Piłsudskiego projekt wschodni – Z prof. Andrzejem Nowakiem rozmawia Anna Zechenter
 • Mirosław Szumiło – Geneza sojuszu polsko-ukraińskiego w 1920 roku
 • Andrij Rukkas – Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 roku
 • Marek Kozubel – Wywiad wojskowy Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku
 • Kazimierz Krajewski – Stanisław Bułak-Bałachowicz i jego żołnierze
 • Ēriks Jēkabsons – Operacja „Zima”. Współpraca polsko-łotewska w wyzwoleniu Łatgalii na Łotwie
 • Paweł Libera – Polska i Gruzja w 1920 roku
 • Łukasz Dryblak – Borys Sawinkow. Polityk, który chciał wybawić Rosję od niej samej
 • Janusz Wróbel – Odbudowa Armii Polskiej u boku sojuszników (1939–1940)
 • Jiří Plachý, Jiří Rajlich – Legion Czechów i Słowaków w Polsce
 • Tomasz Bereza – Węgrzy wobec eksterminacji ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich

Wspomnienia

 • Sabina Potoczak – Zsyłka na Syberię

Reportaż

 • Adam Hlebowicz – Seminarium nauczycielskie na Podolu

Komentarze historyczne

 • Jacek Romanek – Kolaboracja mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej z Sowietami
 • Filip Gańczak – Auschwitz po Auschwitz

Bohater

 • Mirosław Szumiło – Marko Bezruczko

Zbrodniarz

 • Jakub Wojtkowiak – Siemion Budionny
do góry