Nawigacja

Видання IPN укр

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 3/2018

Marcowy numer poświęcony jest polskim bohaterom – poszukiwanym i odnajdywanym przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka i Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w kilkudziesięciu miejscach kaźni i na cmentarzach w Polsce, na Białorusi i na Litwie. Prace ekshumacyjne i identyfikacyjne opisują ci, którzy je prowadzą: archeolodzy, lekarze, antropolodzy i historycy.

Poszukiwanie i godne uhonorowanie osób, które oddały życie w walce o niepodległość kraju i wolność jego obywateli, stanowi obowiązek każdego państwa dbającego o swoją historię, zachowanie narodowej tradycji i kształtowanie postaw patriotycznych. Skazani na zapomnienie i wieczną hańbę, żołnierze powojennej konspiracji antykomunistycznej odzyskują należne im miejsce w zbiorowej świadomości.

Ucząc o ofiarach zbrodni komunizmu, o poszukiwaniu ich grobów, afirmujemy fundamentalne wartości, takie jak wolność, niepodległość, prawda, poszanowanie człowieka i jego praw, także po jego śmierci – czyli te pojęcia naszej cywilizacji, na których powinna opierać się edukacja.

Prezentujemy sylwetki bohaterów wielkich i znanych – jak gen. August Emil Fieldorf „Nil” czy płk Łukasz Ciepliński, ale także mniej znanych – jak 22 osoby odnalezione niedawno.

Do numeru dołączono DVD ze spektaklem telewizyjnym Jana Komasy Golgota wrocławska, filmem Arkadiusza Gołębiewskiego Polska szuka bohaterów oraz Piosenkami Wyklętych.

SPIS TREŚCI

Polska szuka bohaterów

 • Krzysztof Szwagrzyk – Policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę… Badania i prace ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN
 • Łukasz Szleszkowski – Oględziny sądowo-lekarskie szczątków odnalezionych na warszawskiej „Łączce”
 • Kamila Sachnowska – Po co uczyć o „Łączce”?
 • Tomasz Borkowski – Kwatera 45 N na cmentarzu Bródnowskim
 • Artur Piekarz – Miejsce pochówku ofiar więzienia na Zamku w Lublinie w latach 1944–1954
 • Adam Kondracki – Na katowickich Panewnikach
 • Michał Nowak, Dominika Siemińska, Leon Popek – Prace Wydziału Kresowego na Białorusi i Litwie
 • Marta Brzozowska-Smolańska – Droga do identyfikacji
 • Kazimierz Krajewski – Piosenki i pieśni Żołnierzy Wyklętych. Historia wydobywania z niepamięci
 • Jadwiga Szumniak-Zdonek – De profundis

Sylwetki

Komentarze historyczne

 • Paweł Sztama – Twarze pionu śledczego MBP
 • Monika Komaniecka-Łyp, Tomasz Maniewski, Radosław Poboży – Pluskwy w hotelu, cień na ulicy
do góry