Nawigacja

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 10/2020 – Ratowanie dóbr kultury

Główny temat najnowszego numeru to próby ratowania i odzyskiwania dóbr polskiej kultury (obiektów architektonicznych, obrazów, dzwonów, księgozbiorów), które w czasie II wojny światowej rabowali i niszczyli barbarzyńcy – niemieccy, a także sowieccy.

W obronie naszego dziedzictwa stanęło pokolenie, które wiedziało, że naród i pomniki jego kultury to jedno (Stanisław Lorentz, Jan Zachwatowicz, Karol Estreicher, Stanisław Żaryn i wielu innych). Pokazujemy trudne dzieje odtwarzania ze składek społecznych całkowicie zburzonego Zamku Królewskiego w Warszawie, przekształcania dawnej rezydencji królów i Rzeczypospolitej w muzeum, rekonstrukcję warszawskiej Starówki – wbrew ówczesnym doktrynom konserwatorskim; przeniesienie lwowskiego Ossolineum do Wrocławia.

Przywracamy też dobre imię niesprawiedliwie oskarżonemu o mordowanie Żydów w czasie Powstania Warszawskiego kpt. Wacławowi Stykowskiemu ps. „Hal”.

Przedstawiamy nieznane dotąd, ostatnie zdjęcie Danuty Siedzikówny „Inki”.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmami: Jan Zachwatowicz 1900–1983 (reż. Antoni Krauze) i Stanisław Lorentz. Pamięć zapisana w kadrze (reż. Joanna Pieciukiewicz)

W sprzedaży od 20 października 2020 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK oraz w księgarniach IPN. Dzięki staraniom Wydawnictwa IPN od najbliższego numeru (10/2020) Biuletyn IPN będzie dostępny w salonikach oraz kioskach sieci RUCH na terenie całej Polski. RUCH S.A. to wiodąca ogólnopolska sieć ponad 2 000 kiosków i saloników.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

SPIS TREŚCI

Barbarzyństwo kontra dziedzictwo

 • Piotr Majewski – Zamek Królewski w Warszawie
 • Zygmunt Walkowski – Wojenne losy Zamku Królewskiego w fotografiach
 • Karolina Mętrak – Biskup Modzelewski a odbudowa Zamku Królewskiego
 • Maria Romanowska-Zadrożna – Ratowanie dóbr kultury w czasie II wojny światowej. Ludzie, taktyka, metody
 • Agnieszka Łuczak – By ślad nie pozostał „tylko w Chwalewiku” – PDF do pobrania
 • Tomasz Łuczak – Uciszanie chwały Boga. Dzwony kościelne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
 • Ryszard Nowicki – Ratowanie zbiorów bibliotecznych w powojennej Polsce
 • Dorota Sidorowicz-Mulak – Ze Lwowa do Wrocławia. Ossolineum w latach 1939–1947
 • Szczepan Żaryn – Wspomnienie o ojcu
 • Maciej Obrębski – Grabież dóbr kultury w czasie II wojny światowej jako zbrodnia wojenna. Aspekty prawne

Komentarze historyczne

 • Waldemar Brenda – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” na Warmii i Mazurach
 • Sławomir Kalbarczyk – Sowieccy „wyzwoliciele”. Szkic do portretu zbiorowego
 • Piotr Niwiński – Ostatnie zdjęcie „Inki”

Polemiki

 • Kazimierz Krajewski – Sprawa kapitana „Hala”. Historia jednego oszczerstwa i wielu jego skutków

Pożegnanie

 • Zdzisław Bradel (1950–2020)

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry