Nawigacja

Życiorysy

Dr Franciszek Gryciuk

  • Dr Franciszek Gryciuk
    Dr Franciszek Gryciuk

Franciszek Gryciuk urodził się w 1948 r. we wsi Kobylany, pow. Łosice, na Podlasiu. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, tam też w 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Jako nauczyciel akademicki Akademii Podlaskiej w Siedlcach aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i organizacyjnym uczelni. Był organizatorem Wydziału Humanistycznego i przez dwie kadencje pełnił obowiązki dziekana. W latach 1998–2001 był prorektorem do spraw organizacyjnych. Naukowo zajmuje się historią Polski, dziejami kultury, historią regionalną. W latach 2001–2004 prowadził wykłady z historii kultury polskiej na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie. Współpracuje z wieloma towarzystwami naukowymi, m.in. Towarzystwem Miłośników Podlasia, Towarzystwem Przyjaciół Siedlec, Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Współorganizator wielu konferencji naukowych – krajowych i międzynarodowych.

W latach 1999–2006 był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w kadencji 2003–2004 jego przewodniczącym, a w kadencji 2004–2005 – wiceprzewodniczącym. Z dniem 16 czerwca 2008 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa IPN-KŚZpNP. Od 11 kwietnia 2010 r. do 28 czerwca 2011 r. dr Franciszek Gryciuk pełnił obowiązki prezesa IPN.

do góry