Nawigacja

Prezes

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 • Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Dr Karol Nawrocki – historyk, działacz społeczny, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. 

Działalność naukowa i wystawiennicza

Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2013 r. doktor nauk humanistycznych. W 2023 r. ukończył studia podyplomowe International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Politechnice Gdańskiej.

Od stycznia 2009 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej; w latach 2014–2017 pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Gdańsk, koordynując prace naukowo-edukacyjne na terenie gdańskiego oddziału IPN. Od kwietnia 2017 r. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Członek Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Alumn projektu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program (IVLP) – „Engaging and Educating Society about Painful Episodes in a Nation's History”. Ekspert programów historycznych TVP3 Gdańsk: „W świetle prawdy” oraz „Wojna i Pamięć”. Członek Rad Programowych: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą, Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Członek międzynarodowego Komitetu Doradczego Muzeum realizowanego przez Victims of Communism Memorial Foundation w Waszyngtonie. Członek Komisji Kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpis muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów. W 2020 r. zadebiutował na antenie Radia Gdańsk w roli autora i prowadzącego cykl audycji „Historia Nieoczywista”. Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu najnowszej historii Polski. Inicjator, konsultant oraz współautor wielu projektów memoratywnych, edukacyjnych oraz ekspozycyjnych, w tym wystaw: „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, „Milion zza Oceanu”, „Westerplatte w 7 odsłonach”, „Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni...” oraz „Dziedzictwo utracone”. Inicjator Światowego Forum Muzeów Pól Bitewnych (World Battlefield Museums Forum). Zaangażowany w opowiadanie prawdy o polskim doświadczeniu II wojny światowej za granicą. Organizator oraz uczestnik międzynarodowej konferencji naukowej „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”. Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w ramach których w Polsce i na całym świecie odbyło się kilkaset wydarzeń, angażujących łącznie ponad 33 milionów odbiorców. Wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 2019 r. zainicjował oraz koordynował realizację międzynarodowego projektu wystawienniczego „Fighting and Suffering”, który stał się największą tego typu akcją informacyjną w historii polskiej dyplomacji. Przedsięwzięcie to umożliwiło zaprezentowanie opowieści o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej w ponad 150 miejscach na całym świecie.

Od 1 czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

23 lipca 2021 roku dr Karol Nawrocki, wybrany 28 maja 2021 roku przez Sejm RP, objął stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Działalność społeczna

W latach 2007–2008 uczestnik programu INDEX Pamięci Polaków Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom. Przewodniczący Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Ponadto w 2013 r. był jednym z głównych inicjatorów i współorganizatorów powstania w Gdańsku alei im. Żołnierzy Wyklętych. W 2015 r. doprowadził do nazwania jednej z głównych ulic terenów byłej Stoczni Gdańskiej imieniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Był członkiem Komitetu Budowy pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”, który został odsłonięty w Gdańsku 30 sierpnia 2015 r. 

Nagrody i wyróżnienia 

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2021), za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski
 • Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019)
 • Medal „Pro Bono Poloniae” (2023)
 • Medal „Pro Patria” „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” (2018)
 • Odznaka Honorowa „Bene Merito” przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
 • Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (2023)
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą (2023)
 • Medal „Zasłużony dla miasta Elbląga” (2015)
 • Honorowa odznaka Federacji Młodzieży Walczącej (2015)
 • Medal „Pamiętaj Polsko o Tych Synach Swoich” Stowarzyszenia Rodzina Katyńska (2016)
 • Medal „Zło dobrem zwyciężaj” (2016)
 • Medal „Za zasługi dla Polaków w Kazachstanie” (2018)
 • Pierścień „Inki” (2016), za postawę patriotyczną i krzewienie pamięci o Żołnierzach Wyklętych
 • Odznaka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Za zasługi dla Armii Krajowej” (2018)
 • Srebrna statuetka BohaterON im. Powstańców Warszawskich, w kategorii osoba publiczna (2019)
 • Odznaka Honorowa Krzyż Pamięci Szlaku Nadziei
 • Medal 100-lecia „Cudu nad Wisłą” (2020)
 • Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego (2023)
 • Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (2023)

Osobowość roku 2016 na Pomorzu w kategorii działalność charytatywna i społeczna, plebiscyt organizowany przez „Dziennik Bałtycki”.

Osobowość roku 2017 na Pomorzu w kategorii kultura, plebiscyt organizowany przez „Dziennik Bałtycki”. 

Radiowa Osobowość Roku 2019 Radia Gdańsk.

„Nagroda widzów” TV Republika w 2023 r.

 

do góry