Nawigacja

Skład Kolegium IPN

prof. dr hab. Piotr Franaszek

Zastępca Przewodniczącego

  • prof. dr hab. Piotr Franaszek
    prof. dr hab. Piotr Franaszek

Urodził się 12 maja 1955 r w Malborku. Jego życiorys zawodowy związany jest od początku z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1979 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Historycznym UJ, w 1988 r. – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, zaś w 1996 r. – stopień doktora habilitowanego z zakresu historii nowożytnej i nowoczesnej. W 2003 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. W grudniu 2013 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przynależność do szkoły historii gospodarczej profesor Heleny Madurowicz-Urbańskiej zdeterminowała pierwotny zakres jego zainteresowań badawczych, koncentrujących się głównie wokół dziejów społecznych i gospodarczych XIX i XX wieku. Jednocześnie od kilku lat prowadzi systematyczne badania nad problemem inwigilacji szkół wyższych, a zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez Służbę Bezpieczeństwa w latach Polski Ludowej. Podjęcie tego kierunku badań wynikało z faktu powołania prof. Piotra Franaszka w listopadzie 2005 r. przez prof. Karola Musioła, rektora UJ, na członka zespołu historyków ds. prowadzenia badań naukowych nad inwigilacją środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego przez SB. Z kolei w następnym roku został włączony w prace projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarzy w latach 1944–1989. W jego ramach kierował zespołem prowadzącym badania dotyczące inwigilacji środowisk naukowych i akademickich oraz postaw naukowców wobec władz komunistycznych. Projekt ten (chociaż w zmienionej formule) jest kontynuowany z jego udziałem przez IPN. Wynikiem dotychczasowych prac jest kilka tomów zbiorowych, w tym trzy pod jego redakcją. W 2012 r. opublikowano pracę jego autorstwa „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w.

Przez osiem edycji piastował funkcję przewodniczącego jury w konkursie im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku”, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, Telewizję Polską i Polskie Radio. Od kilku lat współpracuje również z oddziałami IPN w zakresie recenzowania wydawanych przez nie publikacji. W ramach współpracy międzynarodowej był członkiem kilku zespołów badawczych.

W latach 2004–2008 był kierownikiem zespołu badawczego Instytutu Historii UJ w projekcie, realizowanym z ośmioma partnerami zagranicznymi w ramach 6 Programu Ramowego Marii Curie, zatytułowanym Unifying the European Experience: Historical Lessons of Pan-European Development. Jednym z efektów tego projektu jest opublikowana w ubiegłym roku dwutomowa historia gospodarcza Europy: The Cambridge Economic History of Modern Europe. Z kolei praca w międzynarodowym zespole badawczym, kierowanym przez prof. Alicję Teichovą z Uniwersytetu w Cambridge, zaowocowała wydaniem w 2009 r. książki Gap in the Iron Curtain (jest jednym ze współredaktorów). Badania prowadzone w ramach tego zespołu miały na celu ukazanie przepływu informacji i technologii pomiędzy krajami neutralnymi a komunistycznymi w Europie.

Kilkakrotnie otrzymywał stypendia zagraniczne (m.in. Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Uniwersytetu w Liege). Jest autorem ponad 120 prac naukowych, w tym 9 pozycji książkowych, kilkunastu prac popularnonaukowych oraz redaktorem 10 prac zespołowych.

W latach 1999–2002 był wicedyrektorem Instytutu Historii UJ, a następnie (przez dwie kadencje, w latach 2002–2008) pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Jest absolwentem podyplomowych studiów zarządzania, organizowanych przez Polsko-Francuską Szkołę Zarządzania, działającą na mocy porozumienia pomiędzy czterema wyższymi uczelniami Krakowa oraz Institut d’Administration des Entreprises de l’Universitete de Lille [Dyplom polski i dyplom francuski (DESS CAAE: Diplôme d'études supérieures spécialisées – Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises)]. Od 2002 r. kieruje Zakładem Historii Gospodarczej i Społecznej w Instytucie Historii UJ. W latach 2003–2006 był członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN jako przedstawiciel krakowskiego i rzeszowskiego środowiska historyków. Od 2007 r. współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 23 czerwca 2016 r. powołany na członka Kolegium IPN.

14 maja 2019 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego Kolegium na czwartą kadencję, rozpoczynającą się 28 czerwca 2019. W wyniku wyborów 30 czerwca 2020 r. ponownie został wiceprzewodniczącym Kolegium IPN.

do góry