Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała nr 10/2019

Uchwała Nr  10/19

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2018 rok
złożonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, 2529, z 2019 poz.131, 992), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przyjmuje Sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2018 rok złożone przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. Wojciech Polak 
Przewodniczący Kolegium 

prof. dr hab. Piotr Franaszek
Zastępca przewodniczącego Kolegium 

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
Zastępca przewodniczącego Kolegium 

Krzysztof Wyszkowski
Zastępca przewodniczącego Kolegium

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

prof. dr hab. Jan Draus

prof. dr hab. Józef Marecki

prof. dr hab. Andrzej Nowak 

Bronisław Wildstein

do góry