Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała Nr 6/2019

UCHWAŁA Nr 6/2019

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ –

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/16 Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 28 czerwca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 1/19 z 29 stycznia 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

  1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na przewodniczącego Kolegium prof. dr. hab. Wojciecha Polaka. 
  2. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na zastępców przewodniczącego Kolegium:
    a) prof. dr. hab. Piotra Franaszka;
    b) prof. dr. hab. Tadeusza Wolszę; 
    c) Krzysztofa Wyszkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2019 r.

 

Przewodniczący 
Kolegium IPN-KŚZpNP
prof. dr hab. Wojciech Polak 

do góry