Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 3/2019

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, 2529), uchwala się co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w pełni popiera stanowisko kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie rozmów z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie dotyczących kontynuacji współpracy w zakresie udostępniania dokumentów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

prof. dr hab. Wojciech Polak 

Przewodniczący Kolegium 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

Zastępca przewodniczącego Kolegium 

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

Zastępca przewodniczącego Kolegium 

prof. dr hab. Jan Draus

prof. dr hab. Piotr Franaszek

Bronisław Wildstein

Krzysztof Wyszkowski  

 

do góry