Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 14/2018

UCHWAŁA Nr  14/18

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie sprzeciwu wobec działań władz Miasta Stołecznego Warszawy
zmierzających do przywrócenia nazw ulic propagujących komunizm

§ 1

  1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wyraża głębokie zaniepokojenie możliwością przywracania przez władze Miasta Stołecznego Warszawy w nazwach ulic, osób i organizacji odpowiedzialnych za wprowadzanie i umacnianie systemu totalitarnego w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym.
  2. Apelujemy do Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Pana Prezydenta o roztropne podejmowanie decyzji, które mają bardzo poważne konsekwencje dla kształtowania pamięci o naszej przeszłości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

   prof. dr hab. Wojciech Polak

do góry